CVTI SR, Festival / celé Slovensko

Týždeň vedy a techniky 2021

Všeobecný banner k Týždňu vedy a techniky na Slovensku 2021

Toto podujatie už prebehlo.
Týždeň vedy a techniky 2021 začína už 8. novembra. Jeho 18. ročník opäť prinesie desiatky mimoriadnych podujatí, ktoré sa budú konať na celom Slovensku.

Zaujímajú vás najnovšie objavy, chcete lepšie porozumieť svetu alebo ste len jednoducho zvedaví? Príďte si vychutnať vedu v tej najlepšej forme. Vyberte si z desiatok prednášok, podcastov, súťaží, festivalov či dní otvorených dverí, ktoré sme pre vás spolu s partnermi pripravili pri príležitosti TVT 2021 po celom Slovensku. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sa väčšina z nich uskutoční v online priestore.

8.11. Prednášky na tému srdce
9:00 „Oxytocín – hormón lásky ale aj liečby“ – RNDr. Jaroslava Babková, PhD. (Záznam z prednášky bude zverejnený online na našom YouTube CVTI SR o 9:00)
17:00 „Akým vplyvom čelí naše srdce a ako ho zachrániť?“ (Livestream o 17:00)
9.11. Vyhlásenie výsledkov grafickej a výtvarnej súťaže na tému „Mars – náš nový domov?“
10.11. Konferencia
9:00 – 13:00 Populárne o vede a technike: Súčasné trendy v popularizácii
10.11 – 12.11. Festival vedy a techniky AMAVET
8.11. – 14.11. Výstavy
Slovenskí vedci: Prístup povolený
• Pravda alebo hoax
 
Všetky informácie a ostatné podujatia nájdete na: http://www.tyzdenvedy.sk/

Tešíme sa na všetkých nadšencov vedy a techniky!

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky.

Hlavným cieľom TVT je priblížiť verejnosti výsledky výskumu a vývoja s dôrazom na slovenskú vedu a techniku a taktiež dať priestor vedeckým a technickým osobnostiam či organizáciám na Slovensku, aby mohli verejnosti priblížiť svoju prácu. Realizáciou podujatí a aktivít zameraných na popularizáciu vedy a techniky sa zvyšuje povedomie verejnosti o vede a technike a jej význame pre spoločnosť, a dochádza aj k zlepšeniu vnímania vedy spoločnosťou. Cieľom TVT je tiež zvýšiť záujem mladej generácie o vedu a techniku a o štúdium vedeckých a technických disciplín.
——————————————————————————
Hlavnými organizátormi podujatia je MŠVVaŠ SR, CVTI SR a spoluorganizátorom je AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku. Partnermi podujatia sú Slovenské elektrárne a EPSON. Mediálnymi partnermi sú VEDANADOSAH.sk, časopis Quark, Nextech, Zážitkové centrum vedy Aurelium.