Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Spotreba elektronických zariadení stúpa, recyklácia však zaostáva

VEDA NA DOSAH

V roku 2022 sa na svete vytvorilo 62 miliónov ton elektroodpadu, z toho bola len menej ako štvrtina riadne zrecyklovaná.

Najmä spotrebná elektronika končí pomerne rýchlo v odpade, ako ilustruje obrázok.

Ako ilustruje obrázok, najmä spotrebná elektronika končí pomerne rýchlo v odpade. Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Podľa aktuálnej správy OSN sa celosvetovo vyprodukuje čoraz viac elektronického odpadu. Jeho recyklácia však zaostáva. Podľa autorov správy Global E-waste Monitor sa len v roku 2022 vytvorilo 62 miliónov ton elektroodpadu. O výsledkoch správy informuje portál science.ORF.

Global E-waste Monitor

Správa Global E-waste Monitor je uverejňovaná pravidelne, čo umožňuje autorom porovnávať čísla a údaje z rôznych rokov. Zostavujú ju Inštitút OSN pre vzdelávanie a výskum (UNITAR) a Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU).

Rekordný nárast

Ide o rekordný nárast elektronického odpadu, a to o 82 percent v porovnaní s rokom 2010. Ak sa bude elektroodpad produkovať takýmto tempom aj naďalej, zvýši sa jeho objem v roku 2030 na 82 miliónov ton.

Pod elektroodpad spadá všetko, čo je na baterky alebo sa dá pripojiť do elektrickej siete. Autori správy vyprodukované množstvo pre lepšiu predstavivosť obrazne demonštrujú na nasledujúcom príklade. Elektronický odpad z roku 2022 by naplnil 1,55 milióna 40-tonových nákladných áut.

V súvislosti s rýchlo rastúcim množstvom vyradených mobilných telefónov, notebookov, televízorov, chladničiek a iných spotrebičov je problémom aj fakt, že samotná recyklácia výrazne zaostáva. V roku 2022 bola preukázateľne vyzbieraná a riadne spracovaná menej ako štvrtina (22,3 percenta) elektronického odpadu.

Riziko pre životné prostredie

Podľa odhadov by sa do roku 2030 mohlo zrecyklovať ešte menej elektroodpadu, len 20 percent. Okrem toho, že sa nevyužívajú obnoviteľné zdroje, ktoré by sa dali z odpadu získať, existuje tiež nebezpečenstvo úniku toxických látok do životného prostredia. Elektronický odpad totiž môže obsahovať toxické prímesi a nebezpečné látky, napríklad ortuť. Mal by sa preto správne likvidovať a spracovávať.

Pomohlo by zjednodušenie opráv

Jedným z dôvodov, prečo nové výrobky čoskoro končia ako odpad, je fakt, že sa nedajú opraviť alebo sa oprava neoplatí, keďže je nákladnejšia než kúpa nového produktu. Ľudia preto pred opravou starého výrobku uprednostnia radšej kúpu nového.

Mnohé z prístrojov a zariadení sú zlepené a nie priskrutkované, čo znemožňuje ich otvorenie bez poškodenia. Takýto spôsob výroby je lacnejší ako v prípade dômyselnejšieho skrutkového spoja. Aj na tomto treba podľa autorov správy zapracovať. Výrobky by sa mali dať jednoduchšie opraviť, aby sa tak predĺžila ich životnosť a aby nekončili po krátkom čase v odpade.

Malé verzus veľké

Približne jednu tretinu celkového svetového elektroodpadu tvoria malé prístroje a zariadenia, napríklad hračky, mikrovlnné rúry a najnovšie aj elektronické cigarety. Zdokumentovaná miera recyklácie týchto a podobných produktov je stále veľmi nízka (12 percent). Vyradené veľké spotrebiče, ako sú chladničky a práčky, sa častejšie recyklujú správne.

Autori správy odhadujú, že v roku 2022 skončilo 14 miliónov ton elektronického odpadu v bežnom zmesovom odpade, či už z dôvodu nevedomosti, alebo pohodlnosti ľudí. Elektrospotrebiče pritom v zmesovom odpadu nemajú čo hľadať. Je teda preto i na mestách a obciach, aby vytvorili dobré a dostupné zberné miesta na zber elektroodpadu.

Európa na prvom mieste

V produkcii elektronického odpadu pritom vedú Európania. Na starom kontinente sa vyprodukuje 17,6 kilogramu elektroodpadu na obyvateľa, nasleduje Oceánia (16,1 kilogramu) a Amerika (14,1 kilogramu). Uvedené regióny majú zároveň najvyššiu mieru recyklácie. V Európe sa zrecykluje 42,8 percenta elektroodpadu. Afrika produkuje oveľa menej elektronického odpadu na obyvateľa (2,5 kilogramu), preukázateľne sa tam však vyzbiera a riadne recykluje menej ako jedno percento.

Pohľad do budúcnosti

Podľa autorov štúdie bude množstvo elektroodpadu v budúcnosti narastať aj v dôsledku digitalizácie, ktorá si vyžaduje veľa elektronických zariadení a kritických surovín. „Tretina svetovej populácie ešte nie je pripojená na internet. Ak chceme, aby sa títo ľudia v priebehu najbližších rokov zapojili do digitalizácie, potrebujeme veľa materiálu. To, samozrejme, povedie i k väčšiemu množstvu elektroodpadu,“ uviedla Vanessa Grayová z Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU).

Zdroj: science.ORF

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky