Prednáška / celá Európa

Stredoeurópsky spoločný informačný deň Erasmus+

Banner podujatia: Stredoeurópsky spoločný informačný deň Erasmus+

Toto podujatie už prebehlo.

Národné agentúry Erasmus+ zo štyroch susedných krajín: Rakúska, Česka, Maďarska a Slovenska organizujú Stredoeurópsky spoločný informačný deň.

Informačný deň je zasadený do kontextu Výzvy Erasmus+ 2022 a zameriava sa najmä na medzinárodný rozmer programu, čo sú akcie podporujúce spoluprácu medzi programovými a partnerskými krajinami v sektore vysokoškolského vzdelávania:

  • Erasmus Mundus (Spoločné magisterské a dizajnérske opatrenia),
  • Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní,
  • Jean Monnet (predsedníctva, moduly, centrá excelentnosti a siete) ,
  • Európske univerzity.

Tieto centralizované akcie, ktoré riadi Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) v Bruseli, budú predstavené v rámci štyroch tematických stretnutí. Na základe prezentácií príkladov dobrej praxe budú prezentované teoretické východiská, ciele a priority každej akcie, ako aj praktické aspekty prípravy a implementácie projektov.

Účastníci budú mať tiež príležitosť stretnúť sa so zástupcami Európskej komisie, EACEA a národných kancelárií Erasmus+, ktorých členovia vysvetlia priority svojich krajín/regiónov relevantné pre budúce návrhy projektov.

Pre koho je podujatie určené

Podujatie je primárne určené pre zástupcov vysokých škôl z Rakúska, Česka, Maďarska a Slovenska, ako aj pre podniky, ktoré sa zaujímajú o medzinárodný rozmer programu Erasmus+.

Kedy a ako sa pripojím

Podujatie sa bude konať online v dňoch 12. – 13. januára 2022 cez platformu Zoom.

Viac info

Program

Registrácia

https://online.infodays.eu/