Festival, Workshop / Nitra

Medokvet 2023

Plagát podujatia: Medokvet 2023

Medokvet 2023. Zdroj: kosnr.sk


Toto podujatie už prebehlo.

Botanická záhrada Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre ožije podujatím Medokvet. Na festivale včelích a regionálnych produktov sa predstaví viac ako 30 vystavovateľov, vrátane odborníkov SPU, ale i remeselníkov a umelcov.

Kedy a kde sa festival Medokvet uskutoční

Festival sa uskutoční 30. septembra 2023 od 9:00 do 16:00 v priestoroch v Parku Botanickej záhrady SPU v Nitre (Trieda A. Hlinku 2).

Na čo sa môžete tešiť

Nebudú chýbať tematické workshopy, tvorivé dielne pre deti, zážitkové degustácie, sokoliari, výstavy umelcov či vystúpenie Folklórneho súboru Zobor.

Slovenská poľnohospodárska univerzita sa bude prezentovať prostredníctvom deviatich pracovísk. Botanická záhrada ponúkne ukážky aranžovania a floristiky, vlastných produktov, trvalky, interiérové rastliny, ukážky produkcie zo svojich sadov a záhrad. Pre najmenších návštevníkov pripraví Montessori aktivity na botanické témy. Výskumné centrum AgroBioTech ponúkne degustáciu piva a sušienok z vlastnej produkcie. Návštevníci si budú môcť bezplatne vyskúšať meranie telesnej stavby a ďalších zdravotných parametrov pomocou prístroja InBody S10. Postará sa o to Ústav výživy a genomiky.

Fakulta záhradného a krajinného inžinierstva

Fakulta záhradného a krajinného inžinierstva prispeje do programu štyrmi tematickými panelovými diskusiami. Odborníci budú diskutovať na tému zmiernenia klimatických zmien pomocou prvkov krajinnej architektúry, nadväzujúc na tematiku agrolesníctva, biodiverzitných lúk s prepojením na potrebu opeľovačov v krajine. Architekt priblíži praktické možnosti riešenia prvkov drobnej architektúry v súvislosti so včelárstvom. Vysokoškolský poľnohospodársky podnik pripraví pre návštevníkov zážitkovú degustáciu vín spojenú s ich predajom. Nebudú chýbať ani knihy o mede, včelách a včelárstve, ktoré zabezpečí Slovenská poľnohospodárska knižnica.

Cieľ festivalu

Podujatie bude zamerané na regionálnu produkciu potravín, životné prostredie a opeľovače v krajine. Cieľom festivalu je propagácia práce a cieľov Botanickej záhrady, filozofie SPU ako Zelenej univerzity a zároveň prehĺbenie spolupráce jednotlivých jej pracovísk a prepojenie s praxou. Zároveň je dôraz kladený na podporu lokálnych remeselníkov a umelcov s originálnymi a kvalitnými produktami, z ktorých viac ako 90 percent bude z regiónu Nitra.

Viac info

https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/botanicka-zahrada-ozije-festivalom-vcelich-a-regionalnych-produktov-medokvet