Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Botanickú záhradu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre obohatia biodiverzitné lúky

VEDA NA DOSAH

Takýmto výnimočným projektom sa bude môcť univerzita pochváliť ako jediná z okolitých európskych krajín.

Lúčne kvety. Zdroj: iStockphoto.com

Lúka. Zdroj: iStockphoto.com

Botanická záhrada SPU v Nitre začína s prípravou biodiverzitných lúk, ktoré založí na ploche dvoch hektárov v rámci projektu BIO:VCEL:IN. V najbližších dňoch pristúpi k mechanickému spracovaniu pôdy a do konca roka 2023 plánuje kompletné vybudovanie.

Lúky doplnia aj včely

Trvalé lúčne plochy vzniknú po úprave piatich trávnatých plôch pozdĺž hlavnej obslužnej areálovej komunikácie od minizoo smerom k technickej fakulte a Výskumnému centru AgroBioTech. V druhej etape sa vybuduje ukážková univerzitná včelnica s piatimi úľmi a naviazaným monitorovacím systémom na včelstvá. Lúčne plochy bude snímať kamera so živým prenosom na web.

Takýmto výnimočným projektom sa bude môcť SPU pochváliť ako jediná z univerzít okolitých európskych krajín.

Čmeliak opeľuje nevädzu na lúke. Zdroj: iStockphoto.com

Čmeliak opeľuje nevädzu na lúke. Zdroj: iStockphoto.com

Udržateľnosť je kľúčová

Realizovať sa bude môcť vďaka grantu vo výške 14-tisíc eur od Nadácie Slovenskej sporiteľne. Zástupcovia Botanickej záhrady SPU sa 30. mája zúčastnili na slávnostnom odovzdávaní grantov. Projekt nadväzuje na dlhodobú filozofiu SPU, ktorou je udržateľnosť.

„Cieľom je podpora biodiverzity prostredia, opeľovačov a zabezpečenie ekosystémových služieb, čo nám intenzívne kosený trávnik neponúka,“ uviedla riaditeľka Botanickej záhrady SPU Alica Beňová. Sekundárnym zámerom je zníženie počtu kosieb, použitia mechanizácie a ľudských zdrojov. V neposlednom rade budú kvetinové lúky plniť tiež estetickú funkciu.

Lúčne plochy budú slúžiť na výučbu aj osvetu

Zamestnanci Botanickej záhrady SPU vyskúšajú rôzne spôsoby zakladania biodiverzitných lúk. Okrem kompletného založenia s herbicídom to bude aj formou dosevu s rôznymi typmi zmesí a rozličným objemom výsevu.

Lúčne plochy sa budú využívať na výučbu na fakultách našej zelenej univerzity, ale zároveň tiež na organizovanie výučbových seminárov, osvetu a výskum. Do budúcna sú v pláne i prehliadky pre verejnosť.

„Naším zámerom je šíriť myšlienku udržateľnosti a podpory biodiverzity prostredia aj smerom k verejnosti. Kvetinové lúky sú témou, po ktorej je aktuálne veľký dopyt, pričom odborníci – či už krajinní architekti, realizátori, záhradníci, zástupcovia samospráv, alebo ekológovia –, ale i bežní užívatelia záhrad, majú v téme mnoho otázok, na ktoré by tak dostali reálne odpovede priamo v teréne s vizuálnym zhodnotením a porovnaním,“ dodala Beňová.

Zdroj: SPU v Nitre

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky