Prednáška / celé Slovensko

Etika vo výskume

Plagát podujatia: Etika vo výskume

Etika vo výskume. Zdroj: stuba.sk


Toto podujatie už prebehlo.

V rámci aktivít na podporu implementácie princípov Stratégie ľudských zdrojov vo výskume – HRS4R na slovenských verejných vysokých školách si vás dovoľujeme pozvať na prednášku Etika vo výskume.

Kedy a ako sa môžem pripojiť

Prednáška sa uskutoční 17. mája 2024 o 10.00, online cez MS Teams.
ID schôdze: 355 873 119 779
Prístupový kód: PQgYRL

Téma prednášky Etika vo výskume

Prednáška bude zameraná na etiku a integritu vo výskume a národný etický kódex.

Kto bude prednášať

RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD., autorka niekoľkých publikácií na tému bioetika, etika a integrita vo výskume.

Viac info

Pozvánka (png, stuba.sk)

https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/etika-vo-vyskume-pozvanka-na-online-prednasku.html?page_id=16636

https://www.stuba.sk/hrs4r.html?page_id=13327