Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Etika v umelej inteligencii

VEDA NA DOSAH

Hrozí nám niečo zo strany umelej inteligencie? Sú to práve tie riziká, s ktorými sa stretávame v sci-fi?

Umelá inteligencia (AI – Artificial Intelligence) priniesla mnoho pozitívnych zmien. Možno si ani neuvedomujeme, ako veľmi nám prítomnosť systémov AI uľahčuje naše životy. Tak ako pri iných technológiách, ktoré zásadne menia spoločnosť, tak sa aj v prípade umelej inteligencie popri jej nesporných výhodách objavujú isté nezanedbateľné riziká.

Tieto riziká nie sú vždy len technickej povahy. Skorá identifikácia a primeraná reakcia na ne sú pritom z pohľadu dopadov na dotknuté osoby kľúčové. Ktoré riziká to však sú? Ako k nim máme pristupovať z pozície tých, ktorí tieto technológie vyvíjajú, nasadzujú, ale aj používajú? Sú to tie, ktorými nás straší sci-fi literatúra a filmy, alebo sa máme báť iných hrozieb? A máme sa vôbec báť umelej inteligencie?

Snaha o dosiahnutie takzvanej dôveryhodnej umelej inteligencie sa opiera o dosiahnutie pozitívneho vplyvu v oblastiach, akými sú napríklad transparentnosť, férovosť, súkromie či miera ľudského dohľadu. Ako to dopadne, keď sa niektorá z týchto oblastí zanedbá? Aké morálne dilemy môžu takéto systémy umelej inteligencie vyvolávať? Bude potrebná tvrdá regulácia umelej inteligencie zo strany štátov alebo si s ňou poradia firmy aj samé? Týmto, ale aj mnohým ďalším otázkam sa budeme venovať v prednáške zameranej na etiku v umelej inteligencii.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube CVTI SR.

Pozrite si

Mgr. Juraj Podroužek, PhD., je výskumník Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií (KInIT), ktorý sa venuje témam etiky digitálnych technológií a hodnotovo orientovaného dizajnu. V minulosti pôsobil vo Filozofickom ústave SAV a vo viacerých technologických spoločnostiach.

Je spoluzakladateľom spolku E-tika a rovnomenného podcastu o spoločenských a etických otázkach digitálnych technológií. Pôsobí ako člen Stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie (CERAI) zriadenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami a situáciou v oblasti umelej inteligencie.

Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky