Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenský inovatívny výskum založený na umelej inteligencii zvyšuje efektivitu lekárov

VEDA NA DOSAH

Výskumná skupina z Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave úzko spolupracuje so špičkovými odborníkmi.

Výskumná skupina VICG z FIIT STU v Bratislave.

Výskumná skupina VGG z FIIT STU v Bratislave.

Výskumná skupina Vision & Graphics Group z Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) hrá kľúčovú úlohu v inovatívnom výskume, ktorý kombinuje umelú inteligenciu s oblasťou medicíny.

Využitie aplikácií v praxi musí byť v súlade s lekárskymi normami

FIIT STU patrí v oblasti vzdelávania a výskumu informačných technológií na Slovensku medzi prestížne inštitúcie. Významným pedagógom fakulty je profesorka Vanda Benešová, ktorej odborný záujem sa koncentruje na digitálne spracovanie obrazu a počítačové videnie metódami umelej inteligencie s využitím hlbokých neurónových sietí. Pod jej vedením sa sformovala výskumná skupina Vision & Graphics Group (VGG), ktorá sa naplno venuje rozvoju algoritmov umelej inteligencie najmä v oblasti medicíny. Výskum tímu sa zameriava aj na problematiku použiteľnosti medicínskych aplikácií v praxi.

Využitie umelej inteligencie má v medicíne veľký potenciál, napríklad pri analýze medicínskych obrazových snímok a podpore pri výskume diagnóz. Všetky nové technológie a inovácie v oblasti umelej inteligencie používané v medicínskych aplikáciách však musia byť v súlade s lekárskymi normami. Odborníci z oblasti medicíny počas výskumu dbajú na to, aby aplikácie spĺňali prísne lekárske štandardy a postupy, čím zaručujú ich spoľahlivosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientom.

Ing. Miroslav Laco, PhD. Zdroj: FIIT STU

Ing. Miroslav Laco, PhD. Zdroj: FIIT STU

Originálne inovácie z FIIT STU

Ing. Miroslav Laco, PhD., a Ing. Martin Dubovský z FIIT STU sa spoločne so študentmi bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia venujú návrhu inovatívnych medicínskych aplikácií, ktoré vynikajú nielen svojou originalitou, ale i jednoduchou ovládateľnosťou a príjemným používateľským zážitkom (UX – User Experience).

Pri práci dodržiavajú osvedčené postupy a štandardy v oblasti návrhu používateľských rozhraní, ktoré zabezpečujú ich intuitívnosť a použiteľnosť pre širokú skupinu používateľov. Počas vývoja je nevyhnutná efektívna spolupráca lekárov špecialistov s odborníkmi v oblasti aplikovanej informatiky, ktorú sprostredkúva práve UX tím okolo Miroslava Laca a Martina Dubovského, aby spoločne vytvorili aplikácie šité na mieru pre potreby lekárov a boli jednoducho použiteľné v praxi.

Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Zdroj: FIIT STU

Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Zdroj: FIIT STU

Spojenie s odborníkmi z praxe posúva vývoj dopredu

FIIT STU v rámci výskumnej skupiny VGG úzko spolupracuje so špičkovými odborníkmi v oblasti medicíny z rôznych špecializácií na Slovensku aj v Českej republike. Mimoriadne významná je súčinnosť s odborníkmi z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Inštitútu klinickej a experimentálnej medicíny v Prahe, počas ktorej je kladený dôraz hlavne na podporu práce lekárov pri zdĺhavých rutinných úkonoch a na inovatívne metódy vzdelávania budúcich lekárov.

Prístup výskumného tímu VGG na FIIT STU nám ukazuje, že technológia a správny prístup k vývoju inovatívnych aplikácií môžu zásadným spôsobom posilniť lekárov v ich práci a prispieť k efektívnejšiemu poskytovaniu zdravotnej starostlivosti. Výskum skupiny taktiež ukazuje, ako môžu mať technologické inovácie pozitívny vplyv na medicínsky sektor a na spoločnosť ako celok.

Pre ďalší rozvoj výučby a výskumu v oblasti návrhu používateľskej skúsenosti (UX) na Slovensku je významná tiež spolupráca s Ústavom dizajnu na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave pod vedením doc. Michaly Lipkovej.

„Spolupráca medzi fakultami je dôležitá pre budovanie interdisciplinárnych vzťahov, ktorými je oblasť UX veľmi špecifická,“ vyjadril sa Dr. Miroslav Laco. Ďalej pokračoval: „S kolegami z Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vyvíjame systém na testovanie používateľského zážitku pri riadení vozidiel, čo môže do budúcna prispieť k inováciám v oblasti automobilového priemyslu. V rámci našej špecializácie na UX vo výskumnej skupine Vision & Graphics Group veríme, že náš výskum a naše vedomosti môžu pomôcť spomínané oblasti posunúť vpred.“

Zdroj: FIIT STU

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky