CVTI SR, Prednáška / celé Slovensko

Etika v umelej inteligencii


Toto podujatie už prebehlo.

Anotácia:

Umelá inteligencia (AI – Artificial Intelligence) priniesla mnoho pozitívnych zmien. Možno si ani neuvedomujeme, ako veľmi nám prítomnosť systémov AI uľahčuje naše životy. Tak ako pri iných technológiách, ktoré zásadne menia spoločnosť, sa aj v prípade umelej inteligencie popri jej nesporných výhodách objavujú isté nezanedbateľné riziká.  Tieto riziká nie sú vždy len technickej povahy. Včasná identifikácia a primeraná reakcia na tieto riziká sú pritom z pohľadu dopadov na dotknuté osoby kľúčové. Ktoré riziká to však sú a ako k nim máme pristupovať z pozície tých, ktorí tieto technológie vyvíjajú, nasadzujú, ale aj používajú? Sú to tie, ktorými nás straší sci-fi literatúra a filmy, alebo sa máme báť iných hrozieb? A máme sa vôbec báť umelej inteligencie? Snaha o dosiahnutie tzv. dôveryhodnej umelej inteligencie sa opiera o dosiahnutie pozitívneho vplyvu v oblastiach, akými sú napríklad transparentnosť, férovosť, súkromie či miera ľudského dohľadu. Ako to dopadne, keď sa niektorá z týchto oblastí zanedbá a aké morálne dilemy môžu takéto systémy umelej inteligencie vyvolávať? Bude potrebná tvrdá regulácia umelej inteligencie zo strany štátov alebo si s ňou poradia firmy aj samé?  Týmto, ale aj mnohým ďalším otázkam sa budeme venovať v prednáške zameranej na etiku v umelej inteligencii.

O prednášajúcom:

Mgr. Juraj Podroužek, PhD., výskumník Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií, sa venuje témam etiky digitálnych technológií a hodnotovo orientovaného dizajnu. V minulosti pôsobil vo Filozofickom ústave SAV a vo viacerých technologických spoločnostiach. Je spoluzakladateľom spolku E-tika a rovnomenného podcastu o spoločenských a etických otázkach digitálnych technológií. Pôsobí ako člen Stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie (CERAI) zriadenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube CVTI SR.