Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Robot – ťahúň priemyslu

VEDA NA DOSAH

Kde všade sa robot uplatňuje? Je to len výroba a priemysel? Odpovede prináša prvá z novej série prednášok o umelej inteligencii.

Robotika je súčasťou ľudstva už niekoľko desaťročí. Za ten čas sa významne posunula v priemyselnej aj servisnej oblasti. Robot je už takmer všade okolo nás a aj keď ho priamo nevidíme, takmer všetkého s čím dnes pracujeme, sa robot dotkol.

Kde všade sa robot uplatňuje? Je to len výroba a priemysel? Existuje ešte v súčasnosti oblasť činnosti ľudstva, pre ktorú nebol robot vymyslený? Na všetky tieto otázky sa pokúsime odpovedať v prednáške, ktorej súčasťou bude predstavenie hlavnej línie robotiky, vízie robotiky, aktuálneho diania v oblasti výskumu v robotike všeobecne, ako aj súčasného výskumu robotiky na Slovensku.

V závere prednášky predstavíme najzaujímavejšie laboratóriá Ústavu robotiky a kybernetiky a najpozoruhodnejšie projekty z roku 2020. Súčasťou prezentácie bude aj predstavenie konceptu Národného centra robotiky.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube Veda na dosah – CVTI SR.

Pozrite si

Prof. Ing. František Duchoň, PhD., je profesor v odbore kybernetika, ktorý pracuje v Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. V súčasnosti je zástupcom riaditeľa Ústavu robotiky a kybernetiky, prezidentom Národného centra robotiky a riaditeľom Digitálneho inovačného hubu Science City.

Odborne sa venuje najmä oblasti lokalizácie a navigácie mobilných robotov, digitalizácii výrobných systémov a inováciám pre priemyselnú robotiku. Aktuálne sa podieľa na piatich projektoch európskeho významu, ktoré sú zamerané na robotiku a s ňou spojené inovácie. V minulosti ho ako experta na robotiku pozývali, aby hodnotil projekty H2020 pod hlavičkou Európskej komisie.

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami a situáciou v oblasti umelej inteligencie.

Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky