Konferencia / Bratislava

Chémia a technológie pre život

Banner podujatia: Chémia a technológie pre život – 24. celoslovenská študentská vedecká konferencia

Toto podujatie už prebehlo.

Študentská vedecká konferencia „Chémia a technológie pre život – 24. celoslovenská študentská vedecká konferencia“ sa dlhodobo profiluje ako platforma na podporu vedeckej práce a zdieľania kreatívnych myšlienok talentovaných študentov. Podporuje vedecký výskum prinášajúci inovatívne riešenia, ktoré zohľadňujú udržateľnú priemyselnú produkciu, environmentálnu a spoločenskú zodpovednosť.

Témy

Študentská vedecká konferencia je organizovaná v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia.

Pre hoko je konferencia určená

Študentská vedecká konferencia je príležitosťou pre študentov 1. stupňa (bakalárskeho) a 2. stupňa (inžinierskeho/magisterského) vysokoškolského štúdia súťažne prezentovať vedecké a odborné práce. Najlepšie práce v jednotlivých sekciách budú odmenené.

Termíny

Študentská vedecká konferencia sa bude konať 23. novembra 2022 v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava.

Svoje príspevky si môžete zaregistrovať do 28. októbra 2022 cez tento formulár.

Viac info

http://www.ukazsvojuchemiu.sk/

https://www.facebook.com/events/490037926309963