CVTI SR, Prednáška / celé Slovensko

Budúcnosť autonómnych vozidiel

Banner k podujatiu Veda v CENTRE na témuBudúcnosť autonómnych vozidiel. Prednášajúci: doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD.

Toto podujatie už prebehlo.

Anotácia:

Súčasné desaťročie je v histórii automobilov obdobím najväčších zmien v oblasti automobilového inžinierstva. Ruka v ruke sa rozvíjajú autonómne systémy riadenia a elektromobilita. Autonómne a semi-autonómne vozidlá sa onedlho stanú súčasťou nášho života. Predtým je však potrebné vyriešiť mnoho technických a legislatívnych úloh. V prednáške si priblížime najmä:

  1. historický pohľad na autonómiu dopravných prostriedkov,
  2. legislatívny rámec pre autonómne dopravné prostriedky,
  3. dopravný prostriedok/vozidlo a jeho transformáciu na autonómny dopravný prostriedok,
  4. infraštruktúru a jej úlohu pre úspešné nasadenie autonómnych technológií v dopravných prostriedkoch,
  5. integráciu informačných technológií, elektronických systémov a senzoriky do automobilu, resp. dopravného prostriedku,
  6. úlohy umelej inteligencie (AI) a digitálnych dvojčiat (DT) pri realizácii autonómnych technológií pre dopravné prostriedky,
  7. budúcnosť autonómnych vozidiel.

Autonómne vozidlá sa vyvíjajú v súčasnosti ako integrácia rôznych jazdných asistentov a ADAS systémov. Ukazuje sa však, že vývoj plne autonómnych vozidiel bude vyžadovať zmenený prístup, a to vývoj vozidla ako autonómneho úplne od začiatku. Nevyhnutná bude potreba zohľadniť predovšetkým parametre súvisiace s vplyvom okolia na senzory integrované vo vozidle a overiť spoľahlivosť naprogramovaných jazdných manévrov, ktoré sa môžu v reálnom živote vyskytnúť. Reálne overovanie by trvalo desaťročia, virtuálne experimenty tieto procesy urýchlia a umožnia priblížiť realitu autonómnych vozidiel do blízkej budúcnosti. Vždy musíme mať na pamäti, že bezpečnosť je na prvom mieste.

O prednášajúcom:

Doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD., pôsobí na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Venuje sa oblasti automobilového inžinierstva a oblasti inteligentnej mobility. Je vedúcim tímu STU, ktorý vyvíjal prvé technológie pre autonómnu mobilitu na Slovensku, čo vyústilo do realizácie prvého autonómneho vozidla SimRod v roku 2020. Spoločný Automotive Innovation Lab (SjF a FIIT STU) následne realizoval prvé prepojenie vozidla s jeho digitálnym dvojčaťom s vyžitím 5G sietí a zber dát z mestskej infraštruktúry pre budúcu inteligentnú mobilitu. Docent Magdolen pôsobil v minulosti na ETH Zürich, realizoval vybrané prednášky na University of Arizona v USA a Eindhoven University of Technology (Holandsko), a spolupracoval s German Aerospace Institute (DLR) v Nemecku.

Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube CVTI SR.