Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Budúcnosť cestnej a mestskej dopravy

VEDA NA DOSAH

konferencia

Kvalitná verejná doprava bude podľa zástupcov Zväzu autobusovej dopravy do budúcnosti tvoriť základ pre sieť mestskej mobility. Za najdôležitejší cieľ považujú kvalitnú ponuku, ktorá plnohodnotne uspokojí potreby zákazníkov. Iné riešenie podľa nich nikde vo svete neexistuje. Systém verejnej osobnej dopravy vie byť pre svoju veľkú kapacitu najefektívnejší, je o tom presvedčený prezident Zväzu autobusovej dopravy Peter Sádovský. „Súčasne reaguje v čo najväčšej miere na individuálne potreby cestujúcich – či už z hľadiska inteligentných elektronických služieb, celkového komfortu, prehľadnej ponuky alebo cielenej osvety cestujúcich,“ hovorí.

Napriek rozmachu automobilizmu Slováci podľa údajov Zväzu autobusovej dopravy často preferujú práve autobusovú dopravu na cestu do práce a do škôl. Podiel kolektívnej dopravy cestujúcich na celkovej osobnej doprave v rámci Slovenska je 25,2 %, uvádza oficiálny odhad Eurostatu. Hromadná doprava zahŕňa autobusy aj vlaky, pričom pre 28 krajín EÚ je priemer len 17,1 %.

Trendom je takzvaná mobilita „od dverí k dverám“, ktorej prirodzenou súčasťou je autobusová doprava. „Moderná mestská mobilita predstavuje najlepšiu kombináciu možností,“ zdôrazňuje P. Sádovský. Spolu s autobusom môže ísť o digitálne platformy zdieľanej ekonomiky, ktoré má vraj v budúcom roku na Slovensku podporiť aj nová legislatíva. Cestujúci sa napríklad na autobusovú stanicu odvezie službou zdieľanej spolujazdy a ďalej pokračuje pohodlne autobusom.

Diskutovať a hľadať vhodný spôsob ďalšieho udržateľného vývoja spoločnosti a úlohy cestnej a mestskej dopravy v súčasných podmienkach globalizácie je cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom CMDTUR 2018 – Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj. Organizovala ju už po ôsmy raz Katedra cestnej a mestskej dopravy na Žilinskej univerzite v Žiline (UNIZA) v dňoch 4. – 5. 10. 2018.

Cestná a mestská doprava zabezpečuje mobilitu obyvateľstva a prepravu tovarov podľa stále meniacich sa požiadaviek zákazníkov. Čo však negatívne dôsledky tohto spôsobu dopravy? Kam bude v budúcnosti smerovať? Katedra cestnej a mestskej dopravy Žilinskej univerzity si uvedomuje jej ekonomický a sociálny význam, a preto raz za dva roky organizuje konferenciu venujúcu sa tejto téme. 

Rozvoj individuálneho motorizmu a cestnej nákladnej dopravy je príčinou mnohých negatívnych javov. Veľký počet dopravných nehôd s nevyčísliteľnými stratami na životoch, veľké hmotné škody na majetku a nepriaznivé dopady na životné prostredie, sú len tie najzávažnejšie negatívne vplyvy. Napriek týmto skutočnostiam, život bez automobilu si už len veľmi ťažko vieme v súčasnosti predstaviť.

„Táto medzinárodná konferencia je spoločným dielom všetkých, ktorým nie je ľahostajná mobilita osôb či logistika. Je dôležité poukázať na túto problematiku, nakoľko sa týka všetkých z nás, ovplyvňuje ceny tovarov, konkurencieschopnosť priemyslu štátov EÚ, mobilitu obyvateľstva a dopravnú obslužnosť všetkých regiónov.  V rámci konferencie sú navrhované aj nové riešenia, ktoré v budúcnosti môžu priniesť zníženie vplyvu cestnej dopravy na životné prostredie, zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky. Teší nás záujem o túto konferenciu nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Vďaka všetkým spoluorganizátorom sa nám konferenciu podarilo zorganizovať už ôsmy raz,“ zhodnotil prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., odborný garant konferencie a súčasne vedúci Katedry cestnej a mestskej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA.

Bohatý program sa venoval viacerým témam. Rokovania prebiehali v sekciách v členení na: verejná hromadná doprava, riadenie a informačné technológie v doprave, cestnej nákladnej doprave a logistike a technickej prevádzke vozidiel a bezpečnosti cestnej dopravy. Konferencia je fórom na stretnutia a vzájomnú výmenu názorov odborníkov.

Konferencia sa koná v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave, Slovensko-poľskej obchodnej komory a profesných združení v oblasti dopravy a logistiky v SR.

Informácie a foto poskytla: Ing. Martina Slavíková, Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing, Žilinská univerzita v Žiline

Ďalší zdroj informácií:

https://zad.sk/o-kvalite-mestskej-mobility-rozhoduje-verejna-doprava/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky