CVTI SR, Prednáška / Bratislava

Bojíte sa výšok? Pomôže vám virtuálna realita.


Toto podujatie už prebehlo.

Prednáška na tému Bojíte sa výšok? Pomôže vám virtuálna realita. bude realizovaná v rámci podujatia Utorok s virtuálnou realitou.

Kde a kedy sa prednáška uskutoční

Prednáška sa uskutoční v utorok 8. 11. 2022 o 9.00 hod. ako jedno z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2022 v Centre vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Podujatie bude rozdelené na dva bloky prednášok. Predpoludňajšia prednáška je určená organizovaným skupinám zo stredných škôl, ktoré sa musia registrovať nižšie.

Téma

V prednáške sa budeme zaoberať strachom z výšok, tzv. akrofóbiou, ale objasníme aj pojmy, akými sú napríklad posturálna hrozba, senzorický reweighting a regulácia postoja. Budeme hovoriť o tom, ako môže strach z výšky a následného pádu spôsobiť v každodennom živote obmedzenia a vyhýbanie sa akejkoľvek výške, ktorá predstavuje posturálnu hrozbu a prirodzený stresový faktor. Možným riešením na zmiernenie prežívaného stresu a úzkosti je postoj na vyvýšenej plošine vo virtuálnej realite, ktorá dokáže opakovane navodiť zážitok blízky realite.

Otázky pre prednášajúcu môžete zasielať mailom na vnd@cvtisr.sk do 7. 11. 2022.

Prednášajúca

RNDr. Diana Bzdúšková, PhD., je samostatná vedecká pracovníčka v rámci oddelenia behaviorálnej neurovedy Ústavu normálnej a patologickej fyziológie Centra experimentálnej medicíny SAV v Bratislave. Jej hlavným zameraním je vplyv veku na držanie tela seniorov a pacientov s Parkinsonovou chorobou.

Viac info

Všetky informácie o podujatiach nájdete na https://tyzdenvedy.sk/ alebo na portáli VND v sekcii Vedecká cukráreň.