Konferencia / Danišovce

Astronomické Slovensko 2023

Astronóm pozorujúci ďalekohľadom galaxiu v konštelácii Dorado. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com


Toto podujatie už prebehlo.

Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (SAS pri SAV) v spolupráci so Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove, Prírodovedeckou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a ďalšími partnermi organizuje konferenciu Astronomické Slovensko 2023.

Kedy a kde sa konferencia Astronomické Slovensko 2023 uskutoční

Konferencia sa bude konať v dňoch 27. – 29. septembra 2023 v priestoroch Učebno-výcvikového zariadenia Univerzity P. J. Šafárika v Danišovciach neďaleko Spišskej Novej Vsi.

Registrácia

Registrácia účastníkov a príspevkov je možná do 17. septembra 2023 pomocou formulára na stránke astro.sk. Konferencia je spoplatnená.

Kto sa môže zúčastniť

Na konferenciu Astronomické Slovensko 2023 sú pozvané všetky subjekty na astronomickej mape Slovenska od tých profesionálnych až po jednotlivých nadšencov: astronomické inštitúcie a univerzity, hvezdárne a planetáriá, astronomické spoločnosti, kluby, občianske združenia. Všetci tu môžu prezentovať svoju činnosť v oblasti astronomického vzdelávania a popularizácie a zároveň spoločne diskutovať o možnostiach vzájomnej spolupráce v týchto oblastiach.

Príspevky môžu byť prezentované formou prehľadových prednášok, konferenčných prednášok, krátkych oznámení, výstav, posterov a prezentačných stojanov typu roll-up. O spolupráci v oblasti astronomických vzdelávacích a popularizačných aktivít na Slovensku budú môcť účastníci hovoriť aj v rámci panelovej diskusie.

Viac info

https://www.astro.sk/iau100/astronomickeslovensko/