Značka: SAS

24Feb
Astronóm s teleskopom pozorujúci hviezdnu oblohu. Zdroj: iStockphoto.com
Prednáška | Hlohovec

Csereho astronomické dni 2023

Na počesť popularizátora astronómie a prvého riaditeľa hvezdárne v Hlohovci Vás srdečne pozývame na Csereho astronomické dni. Kedy a kde...

10Nov
Banner podujatia: Exoplanéty už nie sú Sci-Fi
Prednáška | Košice

Exoplanéty už nie sú Sci-Fi

Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a Centrom voľného času...

12Apr
Podujatie: Gagarin: Prvý vo vesmíre
Prednáška | celé Slovensko

Gagarin: Prvý vo vesmíre

Celý svet 12. apríla 2021 oslávi 60. výročie historického letu J. A. Gagarina za hranice planéty Zem. Obzrime sa späť...

19Nov
Seminár | Bratislava

Štatisticko analytický systém

Moduly SASu dokážu dolovať, meniť, spravovať a získavať údaje z rôznych zdrojov a vykonávať nad nimi rôzne sofistikované analýzy. Príďte...