Prednáška / Bratislava

Aperitív: Klimatická anomália v roku 536 a prvá pandémia bubonického moru

Ilustračný obrázok: história pod lupou, Zdroj: iSTOCK

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

V roku 536 došlo k pozoruhodnej klimatickej anomálii, keď globálna teplota na Zemi poklesla v priemere až od dva stupne. Mrak pravdepodobne vulkanického pôvodu, ktorý zahalil veľkú časť Stredomoria a ktorý je dnes známy ako „suchá hmla“, a následné ochladenie zaznamenali dobové pramene a potvrdil aj súčasný dendrochnologický, palynologický a archeologický výskum. Tento úkaz sa vtedy považoval za ďalšie zo zlých znamení, ktoré pre Rímsku ríšu predznamenávali dlhú vojnu a choroby.

Kedy a kde sa prednáška uskutoční

Prednáška sa uskutoční 13. júna 2024 o 10.30 v priestoroch Ústavu spoločenských vied SAV na Klemensovej 19 v Bratislave.

Prezentujúci

Prezentovať bude Peter Bystrický, PhD., z oddelenia stredovekých dejín Historického ústavu SAV.

Viac info

Leták Aperitív jún 2024 (.pdf, history.sav.sk)

https://www.history.sav.sk/index.php?id=prednasky-a-seminare