Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Svetový nález: česko-slovenská výprava objavila jedno z najstarších mayských miest

VEDA NA DOSAH

Tritisíc rokov staré mesto nachádzajúce sa na severe Guatemaly pomenovali archeológovia Prvý Jaguár.

Česko-slovenská expedícia v Guatemale. Zdroj: Neuron

Česko-slovenská expedícia v Guatemale. Zdroj: Neuron

Česko-slovenská archeologická výprava objavila s podporou Nadácie Neuron nové mesto mayskej civilizácie – Yax Balam, v preklade Prvý jaguár. Nachádza sa v guatemalskej provincii Petén a má takmer 3000-ročnú históriu.

Uprostred džungle, v mieste, kde predtým nikto žiadny prieskum nerobil, odhalili paláce, sochy, pozostatky astronomického observatória a ďalšie objekty nesmiernej vedeckej hodnoty. Ako prvá archeologická výprava v mayskej oblasti prepojila umelú inteligenciu a neurónové siete pri verifikácii digitálnych dát z leteckého snímkovania LiDAR.

Najväčšie doposiaľ neobjavené mesto v Peténe

Sedemtýždňovú expedíciu pod názvom Za strateným mayským mestom viedli do Guatemaly český prieskumník a odborník na 3D vizualizácie Ladislav Šilhán a profesor Milan Kováč z Univerzity Komenského v Bratislave (UK v BA). Výprava odkryla doteraz neznáme mayské osídlenie, respektíve niekoľko mestských centier. Vykopávky na mieste odhalili, že ide pravdepodobne o najstaršie mestské centrum v regióne a súčasne o najväčšie doposiaľ neobjavené mesto v archeologicky bohatom severovýchodnom Peténe.

Už počas plánovania výpravy odborníci používali poznatky najmodernejších technológií a do svojho tímu prizvali archeologičku a výskumníčku Saru Polakovú, ktorá skúma históriu v súvislosti s technológiami umelej inteligencie. Práve technológie v spojení so systematickými archeologickými vykopávkami potom umožnili nálezy zasadiť do zodpovedajúceho časového a kultúrneho rámca.

„Sme radi, že stavenie na moderné technológie sa vyplatilo a potvrdilo, že majú svoje miesto aj v takom tradičnom odbore, akým sú terénne výkopové práce. Nájdené pamiatky sľubujú ďalší pohľad na mayskú históriu, česko-slovenská výskumná stopa tak môže zanechať medzinárodný odkaz,“ uviedla Monika Vondráková, predsedníčka správnej rady Nadačného fondu Neuron.

Nálezisko detského ihriska. Zdroj: Neuron

Nálezisko detského ihriska. Zdroj: Neuron

Objavy nevyčísliteľnej hodnoty opíšu vznik aj zánik mayskej civilizácie

Mayovia patrili k najvyspelejším civilizáciám, archeologické vykopávky v Guatemale odhalili veľké množstvo objektov a predmetov nevyčísliteľnej vedeckej hodnoty. Prvé práce v teréne odkryli, že mesto Yax Balam prosperovalo predovšetkým v strednom a neskorom predklasickom období, teda v rokoch 850 pred n. l. až 150 n. l., a približne tisíc rokov bolo centrom regiónu.

„Podľa vykopávok patrí mesto k najstarším mayským aglomeráciám vôbec. Postupom rokov dochádzalo k jeho úpadku aj opätovnému rozvoju od samotného počiatku mayských dejín, vzniku kráľovstva a prvých mestských štátov až po takzvaný mayský kolaps, ktorý spôsobil zánik civilizácie,“ vysvetľuje Milan Kováč, vedúci Centra mezoamerických štúdií na UK v BA. „Terénnym výskumom sme zdokumentovali až 7 veľkých architektonických štvrtí mesta Yax Balam,“ dopĺňa.

Prieskum bol založený na symbióze technológií a ľudí

Expedícia vyrazila do provincie Petén v júli 2023 a už počas svojej prípravy využila rôzne formy najmodernejších technológií. Odborníci prepojili ako prví umelú inteligenciu a neurónové siete pri verifikácii digitálnych dát z leteckého snímkovania LiDAR. Laserová technológia LiDAR preniká pod povrch a dokáže vykresliť charakter povrchu, teda odhaliť stavby, paláce či mestské celky.

Neurónové siete následne vyhľadávajú objekty záujmu priamo pomocou zvolených algoritmov. Terénne vykopávky a archeologický prieskum potom nálezy potvrdia.

„V mieste sa doteraz žiadny prieskum nevykonával. Nebolo tak jasné, či rôzne zhluky budov hlboko v džungli reálne tvoria jednu kompaktnú aglomeráciu, aké sú medzi nimi vzťahy a aká je chronológia a historický význam miesta,“ objasňuje Ladislav Šilhán.

Vedci zdokumentovali v digitálnej podobe hlavné centrá objaveného mesta Yax Balam, ktoré teraz postupne vizualizujú do 3D modelov. Niektoré časti budú ďalej skúmať a vierohodne ich potom predstavia verejnosti pomocou realistickej 3D animácie.

Expedícia Neurón okrem mesta Yax Balam, kde terénnym výskumom zdokumentovala až 7 veľkých architektonických štvrtí tohto mestského celku, zrealizovala prieskum a vykopávky v širšom pralesnom regióne, kde objavila a zmapovala ešte ďalšie dve menšie mayské mestá.

Zdroj: Neuron

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky