Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenský tím objavil v Egypte priekopu pevnosti Ramessa III.

VEDA NA DOSAH

Egyptológovia zo Slovenskej akadémie vied počas prvých týždňov objavili jedinečnú priekopu. Pravdepodobne chránila západnú pevnosť vládcu, ktorého zavraždili.

Pohľad na odkrytú časť priekopy.

Pohľad na odkrytú časť priekopy. Zdroj: Jozef Hudec

Výskumný tím zo Slovenskej akadémie vied (SAV) počas novembra realizuje už trinástu sezónu terénneho prieskumu v egyptskej lokalite Tell-el-Retábí. Tentoraz sa zameriava na najzápadnejší okraj sídliskového pahorka – tellu –, ktorý v minulosti od západu pravidelne skúšali nílske záplavy. Už prvé týždne prác priniesli zaujímavý objav v podobe jedinečnej priekopy, ktorá pravdepodobne chránila pevnosť faraóna Ramessa III.

Faraóna zavraždili vo vlastnom háreme

„Na základe troch rezov vieme určiť, že priekopa lemuje vo vzdialenosti asi dvadsiatich metrov západnú hradbu opevnenia vládcu, ktorého zavraždili sprisahanci v jeho vlastnom háreme,“ predstavil príbeh spojený s objaveným objektom Jozef Hudec z Ústavu orientalistiky SAV, v. v. i.

Starovekí Egypťania vykopali priekopu na tri lakte, čiže asi 160 centimetrov, hlboko do štrkového podložia. Sklon steny priekopy bol veľmi strmý. „Útočníci asi potrebovali rebríky, aby sa z tejto štrkovej pasce dostali. Staroveké reliéfy dokladajú, že útočníci s rebríkmi spravidla aj prichádzali. Pre obrancov však nebolo najdôležitejšie, aby sa útočníci z priekopy nedostali, ale aby sa spomalili a vytvorili väčšie zhluky. Potom ich mohli triafať šípmi či prakmi,“ vysvetlil egyptológ.

Novoobjavená priekopa ani nemusela byť napojená na vodný zdroj. Egyptológovia pri jej výskume totiž narazili na spodnú vodu. „Súčasná hladina spodnej vody nemusí zodpovedať tej starovekej, keď nestála Asuánska priehrada a stav vody závisel od nílskych záplav,“ upozornil Jozef Hudec.

Slovenskí odborníci poskytli aj terénnu prax

Popri výskume stihli slovenskí odborníci poskytnúť niekoľkým egyptským kolegom aj terénnu prax. V rámci školenia nadobudli základné informácie o využití geodézie a pedológie v archeológii a zoznámili sa s dokumentačnými technikami výskumu. Na odovzdávaní certifikátov o školení sa zúčastnil aj šéf inšpektor ismailíjskej pamiatkovej oblasti a riaditeľ jej školiaceho odboru. Obaja ocenili pomoc a ústretovosť slovenských odborníkov.

Skupina, ktorá bola vyškolená slovenskými odborníkmi.

Skupina, ktorá bola vyškolená slovenskými odborníkmi. Zdroj: Jozef Hudec

Multidisciplinárny tím zo Slovenska tvoria egyptológovia, archeológovia, geodetka a pedológ. Výskum je financovaný z grantu APVV Ústavu orientalistiky SAV, v. v. i., a Nadáciou Gedíd Aigyptos.

Zdroj: TS SAV

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky