Ochrana horného povodia Tople pred povodňami

26. jan. 2019 • Stavebné inžinierstvo

Ochrana horného povodia Tople pred povodňami

Návrh poldra na toku Topľa nad obcou Livovská Huta v okrese Bardejov je cieľom diplomovej práce Ochrana horného povodia Tople pred povodňami od Bc. Martina Grohoľa (Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Ústav environmentálneho inžinierstva); školiteľ: Ing. Vlasta Ondrejka Harbuľáková, PhD.; konzultant: Ing. Alena Šoltísová, PhD.

Práca sa zaradila medzi najlepšie študentské práce Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, študijný program: Stavby s environmentálnym určením.

„Základný princíp tohto vodohospodárskeho riešenia je transformácia povodňovej vlny a zníženie kulminačného prietoku na požadovanú neškodnú hodnotu,“ vysvetlil autor. Hlavnou úlohou bolo navrhnúť polder tak, aby transformoval povodňovú vlnu na požadovaný neškodný odtok a pri priechode povodňovej vlny bezpečnostný priepad zaistil prevedenie maximálneho kulminačného prietoku z vrcholu povodňovej vlny.

Umiestnenie navrhovaného poldrana 134,00 rkm

 

Zdroj informácií a ilustrácií:

https://www.svf.tuke.sk/?page_id=4623

autor práce: Bc. Martin Grohoľ; Školiteľ: Ing. Vlasta Ondrejka Harbuľáková, PhD.; Konzultant: Ing. Alena Šoltísová, PhD.

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 9/2020
TVT2020 prihlasovanie
sutaz FB TVT 2020
Agrofilm
Quark_9/2020
TVT2020 súťaže
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Ľudia majú v tele desaťkrát viac baktérii ako vlastných buniek (a stokrát viac vírusov).
Zistite viac