Ochrana horného povodia Tople pred povodňami

26. jan. 2019 • Stavebné inžinierstvo

Ochrana horného povodia Tople pred povodňami

Návrh poldra na toku Topľa nad obcou Livovská Huta v okrese Bardejov je cieľom diplomovej práce Ochrana horného povodia Tople pred povodňami od Bc. Martina Grohoľa (Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Ústav environmentálneho inžinierstva); školiteľ: Ing. Vlasta Ondrejka Harbuľáková, PhD.; konzultant: Ing. Alena Šoltísová, PhD.

Práca sa zaradila medzi najlepšie študentské práce Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, študijný program: Stavby s environmentálnym určením.

„Základný princíp tohto vodohospodárskeho riešenia je transformácia povodňovej vlny a zníženie kulminačného prietoku na požadovanú neškodnú hodnotu,“ vysvetlil autor. Hlavnou úlohou bolo navrhnúť polder tak, aby transformoval povodňovú vlnu na požadovaný neškodný odtok a pri priechode povodňovej vlny bezpečnostný priepad zaistil prevedenie maximálneho kulminačného prietoku z vrcholu povodňovej vlny.

Umiestnenie navrhovaného poldrana 134,00 rkm

 

Zdroj informácií a ilustrácií:

https://www.svf.tuke.sk/?page_id=4623

autor práce: Bc. Martin Grohoľ; Školiteľ: Ing. Vlasta Ondrejka Harbuľáková, PhD.; Konzultant: Ing. Alena Šoltísová, PhD.

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Život na Antarktíde pod vrstvou ľadu hrubou 800 m je bohatý a pestrý.
Zistite viac