Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Neuropsychológia nie je len o zhoršenej pamäti

VEDA NA DOSAH

V prednáške nám naši hostia predstavili projekt NEUROPSY, ktorého cieľom je vytvorenie psychologických testov na meranie pamäti, pozornosti, rýchlosť spracovania informácií u zdravých ľudí aj u ľudí s rôznymi psychickými poruchami. Na príklade troch rôznych psychických porúch priblížili, ako môžu narušené kognitívne procesy viesť k rôznym symptómom duševných porúch.

V prípade depresie vysvetlili, aký je vzťah medzi kogníciou, smutnou náladou a neschopnosťou tešiť sa. Dozvedeli sme sa, prečo oslabenie kognitívnych funkcií spôsobuje pacientom so schizofréniou závažné problémy pri zvládaní každodenného života a ako môže komplexné vyšetrenie kognitívnych funkcií odhaliť Alzheimerovu chorobu v jej skorých štádiách.

Kto je Petra Brandoburová a Michal Hajdúk

Mgr. Petra Brandoburová, PhD. pôsobí v Centre MEMORY n. o. a II. Neurologickej klinike LF UK a UNB v Bratislave. Výskumne sa venuje neurologickým ochoreniam, predovšetkým Alzheimerovej a Parkinsonovej chorobe, a to s dôrazom na bežný život pacientov.

PhDr. Michal Hajdúk, PhD. pôsobí na Katedre psychológie FIF UK v Bratislave a Psychiatrickej klinike LF UK a UNB v Bratislave. Vo svojom výskume sa primárne zaoberá sociálnym poznávaním a jeho dopadom na každodenné fungovanie pacientov so schizofréniou.

Čo je Veda v CENTRE

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky