Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Petra Brandoburová: Venujem sa práci s ľuďmi vo vyššom veku

Marta Bartošovičová

Mgr. Petra Brandoburová, PhD.

Mgr. Petra Brandoburová, PhD., je absolventkou doktorandského štúdia v odbore klinickej psychológie na Katedre psychológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Od skončenia štúdia pôsobí v Centre MEMORY n. o. a na II. Neurologickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a UNB v Bratislave. Profesionálne sa orientuje na prácu so seniorskou populáciou. Výskumne sa venuje neurologickým ochoreniam, predovšetkým Alzheimerovej a Parkinsonovej chorobe, s dôrazom na bežný život pacientov. Je aj tajomníčkou Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti.

M. BARTOŠOVIČOVÁ: Čo podnietilo Váš záujem o psychológiu a aký odbor ste vyštudovali?

P. BRANDOBUROVÁ: Vždy som bola veľmi zvedavá a asi najviac ma zaujímalo pozorovanie ľudí, tak prvotný impulz pre štúdium psychológie súvisel s tým. Vyštudovala som jednoodborové magisterské štúdium psychológie a následne som pokračovala na svojej alma mater s interným doktorandským štúdiom v oblasti klinickej psychológie. Štúdium som dokončila obhájením práce z oblasti gerontopsychologického poradenstva.

M. B.: Mohli by ste nám priblížiť oblasť gerontopsychológie?

P. BRANDOBUROVÁ: Gerontopsychológia je tou časťou psychológie, ktorá sa zameriava na seniorský vek a jeho špecifiká. Pre mňa prináša predovšetkým rôzne pohľady a zistenia o tom, aké výzvy nás čakajú po dosiahnutí veku 65 rokov a ako je možné ich dobre zvládať.

M. B.: Ako ste sa dostali k práci so seniorskou populáciou?

P. BRANDOBUROVÁ: Už počas vysokoškolského štúdia sa mi zdalo, že v samotných sylaboch štúdia sa akosi málo toho dozvedáme o seniorskom veku, akoby to obdobie po 65. roku života bolo menej zaujímavé či dôležité. Následne sa mi naskytla pracovná ponuka, v rámci ktorej som mala možnosť vyskúšať si kontakt so staršími ľuďmi aj prakticky. Práve veľmi pozitívne a obohacujúce skúsenosti zo zariadenia, v ktorom som na začiatku pracovala, ma presvedčili, že oblasti práci s ľuďmi vo vyššom veku sa chcem venovať naplno.

Mgr. Petra Brandoburová, PhD.

Mgr. Petra Brandoburová, PhD.

M. B.: Aké sú príznaky Alzheimerovej choroby a Alzheimerovej demecie?

P. BRANDOBUROVÁ: Alzheimerova choroba je neurodegeneratívne ochorenie, ktoré sa zväčša prejavuje veľmi pomalým nástupom príznakov a ťažkostí. Zväčša sa začína prejavovať poruchami krátkodobej pamäti, problémami s koncentráciou či zapamätaním si nových informácií. Dlhodobá pamäť spočiatku zostáva zachovaná. Postupne s progresiou ochorenia sa objavujú aj poruchy orientácie v čase a priestore. V pokročilejších štádiách, keď sa narúša schopnosť ľudí s Alzheimerovou chorobou vykonávať tzv. aktivity denného života, čiže samostane sa o seba postarať, kedy už celkové narušenie kognitívnych funkcií je veľmi závažné, hovoríme o Alzheimerovej demencii.

M. B.: Ako sa treba starať o pacienta s Alzheimerovou demenciou?

P. BRANDOBUROVÁ: 

Z môjho pohľadu je dôležité od začiatku ochorenia predstaviť pacientovi s Alzheimerovou chorobou služby farmakologickej aj nefarmakologickej liečby, ktoré máme v súčasnosti k dispozícii. Ide nielen o liečbu v spolupráci s neurológom a psychiatrom, ale aj služby klinického psychológa, ktorý vie byť nápomocný v edukácii vo vyrovnaní sa s prijatím diagnózy a sprevádzaní počas celého priebehu ochorenia vrátane ponuky zapojenia sa napríklad do skupín kognitívnej stimulácie. Aj pri Alzheimerovej chorobe platí, že je dôležité spoločne s pacientom nájsť formy pohybovej a mentálnej aktivizácie, ktoré sú pre pacienta vhodné a zaujímavé. V tom vie byť nápomocný liečebný pedagóg, ergoterapeut alebo špecifickejšie certifikovaný tréner pamäti. Niektorí pacienti sa sťažujú na problémy v reči, kde logopéd je tým odborníkom, ktorý vie pomôcť.

Samozrejme je dôležité zorientovať sa aj v systéme nárokov na sociálne služby, kde sú nezastupiteľní sociálni pracovníci. Kľúčovou je spolupráca s rodinou a inými blízkymi osobami z okolia pacienta, ktorí sa stávajú dôležitým zdrojom podpory. Ako vyplýva aj z rozhovorov s mojimi pacientmi, to dôležité, čo pre svoj život vnímajú, je zostať súčasťou diania, nestať sa len pasívnymi prijímateľmi pomoci, môcť do tej miery, do akej je to možné, naďalej rozhodovať o svojom živote. Na Slovensku aj za týmto účelom existuje pacientska organizácia Slovenská Alzheimerova spoločnosť, ktorá tiež zastrešuje záujmy a potreby pacientov s Alzheimerovou chorobou, ako aj ich opatrovateľov.

M. B.: Zostáva Vám čas aj na koníčky?

P. BRANDOBUROVÁ: Samozrejme rovnováha pracovného a osobného života je aj pre mňa veľmi dôležitá a mojim najväčším koníčkom je moja rodina. Mám ale šťastie tiež v tom, že aj samotná práca je pre mňa zdrojom spokojnosti.

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor.

Mgr. Petra Brandoburová, PhD., vystúpi na tému Neuropsychológia nie je len o zhoršenej pamäti spolu s PhDr. Michalom Hajdúkom, PhD., v utorok 6. 11. 2018 o 17.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A v Bratislave, na Patrónke. Utorok s psychológiou v CVTI SR je jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2018.

 

Rozhovor pripravila a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto a video: NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj portrétu: www.neuropsybateria.sk

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky