Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Košické politologické dialógy 2020: Začiatok dekády zmien?

VEDA NA DOSAH

4. decembra 2020 sa na Facebooku a Youtube uskutoční Medzinárodná online konferencia študentov a mladých vedeckých pracovníkov o podobe nastávajúcej éry.

Pozvanka na konferenciu Začiatok dekády zmien? V pozadí grafika ľudí s tvárovými rúškami. Zdroj: UPJŠ

Aktuálny IX. ročník podujatia z cyklu Košických politologických dialógov nesie príznačný názov 2020: Začiatok dekády zmien? Usiluje sa o reflexiu tém a problémov, ktoré prináša nová dekáda.

V popredí sa ocitá problematika občianskej spoločnosti, participácie alebo politického extrémizmu i mnoho ďalších tém z oblasti politických vied a iných vedných odborov.

Konferenciu pre študentov a mladých vedeckých pracovníkov opäť pripravuje Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FF UPJŠ) v Košiciach v spolupráci s občianskym združením Res Publica a Fakultou sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Uskutoční sa v online podobe prostredníctvom živého vysielania na sociálnych sieťach Facebook a Youtube. Možnosť prezentovať výsledky svojich výskumných aktivít využijú mladé vedecké pracovníčky a mladí vedeckí pracovníci, ale aj študentky a študenti. Na konferencii s medzinárodnou účasťou odznejú príspevky v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Záštitu nad ňou prevzali rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. a dekan Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD., ktorý zároveň na konferencii vystúpi s pozvanou prednáškou na tému COVID-19 a mládež na Slovensku: socio-patologické prejavy a intervencie.

Medzinárodnú vedeckú konferenciu študentov a mladých vedeckých pracovníkov od roku 2012 pravidelne organizuje Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach a občianske združenie Res Publica. Je určená primárne pre doktorandov a študentov. Počas ôsmich predošlých ročníkov otvorila témy domácej aj zahraničnej politiky, demokracie, výziev 21. storočia, ale aj významných historických míľnikov v slovenských dejinách.

„Cieľom konferencie je utvárať platformu, v rámci ktorej si mladí vedeckí pracovníci a študenti môžu vymieňať poznatky a získavať nové zručnosti, a tohto zámeru sa nevzdáva ani pri aktuálnom ročníku, hoci jej formát je ovplyvnený súčasnou pandémiou nového koronavírusu,“ uviedla vedúca Katedry politológie FF UPJŠ v Košiciach Dr. h. c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.

(GL)
TS FF UPJŠ v Košiciach

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky