Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Interaktívna konferencia mladých vedcov pozná svojich víťazov

VEDA NA DOSAH

Ako mnohé iné podujatia aj vyhodnotenie dvanásteho ročníka Interaktívnej konferencie mladých vedcov poznačila pandemická situácia.

Ilustračný obrázok, Zdroj: istockphoto.com

Organizátori sa však vynašli a pre účastníkov pripravili zaujímavé vyhlásenie výsledkov formou online webináru. Špeciálne ocenenie Preveda získali Katarína Bérešová a Lucia Baďúrová. Okrem nich OZ Preveda ocenilo ďalších 18 prác.

V úvode webináru sa mladým vedcom a vedkyniam prihovoril aj štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis.

„Páči sa mi tento formát, lebo ukazuje, že je pripravený aj na niečo také, ako sme zažívali počas pandémie. Rovnako predbehol dobu aj v otázke otvorenej vedy a interakcie, keďže každý môže komentovať a hodnotiť prácu. Som rád, že takéto niečo už máme aj na Slovensku,“ vyjadril sa štátny tajomník.

Vyhodnoteniu prác predchádzala Interaktívna konferencia, ktorej sa zúčastnili mladí vedci Slovenskej akadémie vied a univerzít, doktorandi a študenti vysokých škôl od 5. mája do 10. júna prostredníctvom online odbornej vzdelávacej platformy. Organizátori tento rok evidovali až 178 príspevkov.

Ocenené práce v jednotlivých sekciách

Sekcia: Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika

Mária Bačová: Účinok slabej elektrickej stimulácie na regeneráciu oligodendrocytov a funkčnú obnovu miechy po traumatickom poškodení miechy u potkanov

Lucia Baďúrová: Metabolic reprogramming of the host cells during lymhocytic choriomeningitis virus infection

Katarína Bérešová: Genetická nestabilita v subpopuláciách hematopoetických kmeňových a progenitorových buniek pupočníkovej krvi detských pacientov s akútnou lymfoblastovou anémiou

Eduard Gondáš: Metabolomická analýza vplyvu onkometabolitov na bazálny metabolizmus ľudských neuroblastómových buniek

Marcel Hubinský: Deriváty oxidácie cytozínu, distribúcia a regulácia génov v pohlavných chromozómoch X a Y knôtovky bielej (Silene latifolia)

Eva Kocianová: Zvýšenie senzitivity rezistentných testikulárnych nádorových buniek cieleným ovplyvnením ich metabolizmu

Terézia Okajčeková: Mesenchymal stem cells a fibroblasts: two sides of the same coin?

Barbora Puzderová: Vplyv betablokátora a dipeptidu karnozínu na formovanie interaktómu CA IX v kolorektálnych nádorových bunkách

Tereza Valkovičová: Reprogramming and differentiation of induced Pluripotent Stem Cells into pancreatic β-cells for diabetes research

Sekcia: Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika (klinické štúdie)

Veronika Jánošová: Identifikácia klinických izolátov Clostridiodes difficile z vybraných nemocníc v Českej republike

Sekcia: Biotechnológie a potravinárske technológie

Zoltán Polozsányl: Izolácia a identifikácia glukozinolátov pochádzajúcich z rastlín čeľade kapustovité

Sekcia: Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok

Radka Gorejová: Study of corrosion, biological and mechanical properties of biodegradable Zinc-Iron alloys with medical applications

Kristína Klaničková: Glykoprofilovanie sér detí s poruchou aktivity a pozornosti (ADHD) microarray metódou založenou na lektínoch a hmotnostnou spektrometriou

Sekcia: Organická, bioorganická, farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia

Lukáš Ďurina: Využitie stereoselektívnych nukleofilných adícií izoxazolidín – 4,5 – diolov s Grignardovými činidlami v syntéze pyrolidínových alkaloidov

Martin Kalník: Synthesis of new bioactive mannostatin A analogues

Sekcia: Ekológia a environmentalistika

Silvia Ihnačáková: Rekonštrukcia vegetácie Podtatranskej kotliny za posledných 800 rokov

Hana Hudoková: Fyziologická odozva PSII horských smrekových ekosystémov pozdĺž výškového gradientu

Sekcia: Biofyzika, matematické modelovanie a bioštatistika

Veronika Šubjaková: Dendrimers loaded into liposomes as a new dual drug delivery system for cancer treatment

Šimon Šutý: Study of the selective effect of FITC-CRD13  dendrimer locked in liposomes on the variability of adhesive breastand colon cancer cell lines in comparison with the normal human fibroblasts

Sekcia: Otvorená sekcia pre študentov

Dominika Capková: Sulphur/Carbon Cathodes for Lithium – Sulphur Batteries

(DK)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky