Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Mobilom na školách odzvonilo. Pre niektoré ročníky bude platiť úplný zákaz ich používania

VEDA NA DOSAH

Navrhovaný zákaz je reakciou na informácie a údaje hovoriace o negatívnom vplyve mobilov na psychickú pohodu detí.

Zámok omotaný okolo smartfónu. Zdroj: iStockphoto.com

Zákaz používania mobilov by mal čoskoro platiť aj v slovenských základných školách. Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Rezort školstva navrhol zákaz používania mobilných telefónov na základných školách. Reaguje tým na alarmujúce informácie a dáta o nepriaznivom vplyve mobilov na výsledky a duševnú pohodu žiakov a žiačok. Cieľom zákazu nie je odstránenie digitálnych technológií zo škôl, ale ich premyslené a rozumné využívanie.

Reguláciu odporúča aj UNESCO

Podľa výskumov OECD neregulované používanie mobilných telefónov zhoršuje sústredenie žiakov počas vyučovania a má negatívny vplyv na dosahované výsledky. „Deti trpia zvýšenou nervozitou, čo môže mať vplyv na ich schopnosť učiť sa,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker počas dnešnej tlačovej konferencie.

Rovnako aj odporúčania UNESCO z roku 2023 podporujú zavedenie regulácie v prípade, že integrácia technológií neprispieva k lepšiemu učeniu, alebo ak zhoršuje duševnú pohodu detí. „Máme príklady z krajín ako Veľká Británia, Francúzsko či Švédsko, ktoré v poslednom období zaviedli podobné opatrenia,“ upozornil minister. Najnovšie prijalo zákazy aj Holandsko a Poľsko.

Regulácia používania mobilných telefónov musí mať podľa ministra Druckera jasné pravidlá. Vedenie rezortu sa rozhodlo reguláciu zapracovať priamo do zákona. Minister školstva Tomáš Drucker to odôvodnil lepšou vymáhateľnosťou z pohľadu školy i učiteľov.

Podľa britského vzoru

Navrhovaný zákaz, ktorý je inšpirovaný britskými odporúčaniami, bude pre základné školy zahŕňať nasledujúce pravidlá:

  • v 1. až 3. ročníku základnej školy bude platiť úplný zákaz používania mobilných telefónov počas vyučovania, prestávok a v priestore školy,
  • od 4. ročníka bude mať zákaz výnimku v prípade, ak si používanie mobilného telefónu bude vyžadovať štátny vzdelávací program,
  • od 6. ročníka bude mať zákaz výnimku v prípade, ak to bude vyžadovať štátny vzdelávací program, alebo o výnimke rozhodne učiteľ pre potreby vzdelávania.

„Regulácia používania mobilných telefónov neznamená ťaženie proti používaniu digitálnych technológií, ale vytváranie priaznivého prostredia na vzdelávanie detí. Štát v najbližších rokoch investuje dve stovky miliónov eur do moderného vybavenia tried,“ zdôraznil minister Drucker. Cieľom musí byť používanie technológií tak, aby prispievali k zlepšovaniu výsledkov detí a ich duševnej pohody.

„Pripravujeme veľké investície do digitálnych technológií na základných aj stredných školách z Plánu obnovy a odolnosti SR, ale tak, aby na školách prinášali tieto digitálne technológie jasné zlepšenia v procese vyučovania a nerozptyľovali deti,“ uviedol ďalej minister.

Výnimku budú mať deti so špeciálnymi potrebami

V tomto duchu ministerstvo školstva pripraví zmenu zákona a vyhlášku, ktorá reguláciu podrobnejšie upraví. Rezort tiež poskytne školám podrobné usmernenia a podporu pri implementácii nových pravidiel. „A, samozrejme, aj podporu iných aktivít pre deti počas prestávok,“ dodal minister Drucker.

Pri regulácii používania mobilov budú platiť výnimky pre deti so špeciálnymi potrebami. Presne ich vymedzí nariadenie ministerstva školstva. Regulácia bude zároveň analogicky zavedená aj pre osemročné gymnáziá.

Zdroj: TS MŠVVaM SR, TA3

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky