Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Osudové osmičky vo vzťahu k Slovensku a Slovákom

VEDA NA DOSAH

Priemyselnou revolúciou v Anglicku a politickou revolúciou vo Francúzsku v druhej polovici 18. storočia sa začínajú úplne nové časy nielen v krajinách Európy, ale aj celého sveta. Feudalizmus odchádza do priepasti dejín, ľudia sa hlásia k občianskym právam a slobodám, nastáva „jar národov“. O slovo sa hlásia aj tzv. nehistorické národy, medzi nimi aj Slováci.

Prednášku sme začali pripomenutím revolučných rokov 1848/1849, ktoré boli vyvrcholením národno-obrodeneckého hnutia Slovákov v 19. storočí. Potom sme priblížili situáciu v slovenskom národno-emancipačnom hnutí v druhej polovici 19. a začiatkom 20. storočia s jeho vyvrcholením v roku 1918, kedy vznikla prvá Československá republika. Zmienili sme sa o postavení Slovenska počas prvej ČSR, presnejšie o tom, akú podobu malo v tom čase národno-emancipačné úsilie Slovákov, ktoré vyústilo do autonómie Slovenska v ČSR v roku 1938.

Ďalej sme sa zamerali na vývoj po druhej svetovej vojne, ktorý na Slovensku vyvrcholil vo februári roku 1948 nastolením diktatúry proletariátu. V závere prednášky o osudových „osmičkových“ výročiach v moderných dejinách Slovenska a Slovákov sme sa venovali charakteru socializmu sovietskeho typu, ktorý po dvadsiatich rokoch vyústil do pokusu o jeho reformu v roku 1968 vrátane vyvrcholenia národno-emancipačného hnutia v podobe federácie.

Kto je Stanislav Sikora

PhDr. Stanislav Sikora, CSc. je dlhoročným pracovníkom Historického ústavu SAV. Zaoberá sa politickými dejinami Slovenska po roku 1945 so zvláštnym zreteľom na 60. roky 20. storočia. Je autorom viacerých monografií.

Čo je Vedecká cukráreň

Vedecká cukráreň je pravidelná séria stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Študenti môžu osobne v neformálnej a priateľskej atmosfére stretnúť odborníkov, ktorí vedia hovoriť populárnou formou a jednoduchým spôsobom o vede a výskume.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky