Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedci objavili fosíliu nového prehistorického tvora na pomedzí vtáka a dinosaura

VEDA NA DOSAH

Čínski vedci pomenovali nový druh Fujianvenator prodigiosus. Pravdepodobne bol dobrým bežcom a žil v močiaroch.

Ak by sme sa mali oprieť o umeleckú rekonštrukciu zhotovenú podľa fosílneho nálezu, tak by praveký tvor vyzeral ako bizarná kombinácia papagája, jaštera, páva a krokodíla.

Ak by sme sa mali oprieť o umeleckú rekonštrukciu zhotovenú podľa fosílneho nálezu, praveký tvor by vyzeral ako bizarná kombinácia papagája, jaštera, páva a krokodíla. Nájdená fosília (vpravo) nemala hlavu a chvost nebol kompletný. Nález má pre paleontológov aj napriek tomu veľkú cenu. Zdroj: Zhao Chuang

Poznatky o ranom vývoji vtákov sú pre vedcov stále plné medzier, keďže z tohto obdobia existuje len málo fosílií. Nedávny nález fosílie nového prehistorického tvora na pomedzí dinosaura a vtáka má preto pre vedcov mimoriadnu cenu. Nový druh objavený čínskym výskumným tímom v provincii Fu-ťien na juhovýchodnom pobreží Číny dostal názov Fujianvenator prodigiosus (podivuhodný lovec). Štúdia k nálezu bola publikovaná vo vedeckom časopise Nature.

Žil v období jury

Nový druh žil pravdepodobne pred 148 až 150 miliónmi rokov, teda v období vrchnej jury. Podľa nájdenej fosílie vedci odhadujú, že išlo o tvora s dlhými nohami a pazúrmi. Predpokladajú, že bol veľký asi ako bažant a v jeho vzhľade sa miešali znaky zástupcov čeľadí Avialae, Troodontidae a Dromaeosauridae. Analýza fosílie vrhá nové svetlo na evolúciu vtákov a na vtedajší suchozemský ekosystém, píšu autori.

Paleontológovia označujú súbor fosílií z oblasti jeho nálezu ako faunu Čeng-che. „Značná rozmanitosť fosílií a charakteristické prostredie spolu s pomerne presne vymedzeným časovým obdobím spred 148 – 150 miliónov rokov súvisí s veľkým potenciálom fauny Čeng-che pre výskum,“ uvádza paleontológ a hlavný autor štúdie Wang Ming.

„Vypĺňa časovú a geologickú medzeru v našom chápaní ekosystému tejto časti sveta v období vrchnej jury.“ Wang Ming

Podivuhodný lovec

Fujianvenator pochádza z obdobia, keď sa začínal búrlivý rozvoj čeľade Avialae, ktorá zahŕňa dnešné aj vyhynuté vtáky a príbuzné dinosaury. Hoci má s vtákmi viaceré znaky spoločné, v jednej veci sa od ďalších pravekých zástupcov línie Avialae dramaticky líši. Ide o jeho netypicky dlhé končatiny.

Fujianvenator je však zvláštny tým, že sa odklonil od hlavnej vývojovej línie a vyvinuli sa mu bizarné zadné končatiny.“ Wang Ming

Z tohto obdobia máme k dispozícii len málo fosílií, spomenutý objav tak ponúka nový pohľad na ranú evolúciu vtákov.

Ojedinelá fosília

Vtáky sa zo skupiny dvojnohých dinosaurov vyčlenili v období jury. Za ich najbližšie žijúcich príbuzných sa považujú krokodíly. Najznámejším evolučným článkom medzi plazmi a vtákmi je rod Archaeopteryx. Fosília druhu Fujianvenator prodigiosus, nájdená v čínskej provincii Fu-ťien, by mohla predstavovať jeden z chýbajúcich článkov.

Odklon od vývojovej línie

Paleontológ a hlavný autor štúdie Wang Ming v tlačovej správe Čínskej akadémie vied uvádza: „Naše porovnávacie analýzy ukazujú, že v ranej línii vtákov, ktoré boli primárne poháňané prednými končatinami, došlo k významným zmenám v stavbe tela. Tie nakoniec vyústili do vývoja typických končatín vtákov.“

Lovec v močiaroch

Na základe dlhej stehennej kosti a ďalších charakteristických znakov objavenej fosílie Fujianvenator prodigiosus v kombinácii so závermi vyvodenými z geologického výskumu sa vedci domnievajú, že Fujianvenator žil v prostredí močiarov. Jeho končatiny naznačujú, že bol rýchlym bežcom alebo sa brodil barinami. Líši sa tým od iných raných druhov vtákov, o ktorých sa predpokladá, že žili skôr na stromoch a lietali vo vzduchu.

Zdroj: Spektrum.de, Scientific American, stoplusjednicka.cz

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky