Psychológia a pedagogika

Video: Internet, sociálne siete a kyberšikana

Hoci sa najčastejšie slovo závislosť spája s drogami či alkoholom, čoraz viac sa prejavujú aj nové druhy závislostí. Človek môže byť...

| VEDA NA DOSAH

Podiel prekvalifikovaných vysokoškolákov na Slovensku presahuje 55 percent. Ako to riešiť?

Potreba užšieho prepojenia vysokoškolského štúdia s praxou je na Slovensku akútna. Po ukončení vysokoškolského štúdia pracuje v inom v odbore, ako vyštudovali, až...

| VEDA NA DOSAH

Závislosti v našom živote: Internet, sociálne siete a kyberšikana

Internet je v živote detí odmalička, obsah sa však vekom mení. Internet je tu pre deti generácie Z, ako video...

| VEDA NA DOSAH

Medzi ocenených študentov UK patrí aj Mgr. Viktor Svetský, koordinátor špecializačného štúdia klinickej psychológie

Pôsobí ako koordinátor špecializačného štúdia klinickej psychológie, pričom je študentom 3. ročníka doktorandského štúdia. Je aktívny v rámci popularizačného projektu...

| VEDA NA DOSAH

Video: Neuropsychológia nie je len o zhoršenej pamäti

V prednáške nám naši hostia predstavili projekt NEUROPSY, ktorého cieľom je vytvorenie psychologických testov na meranie pamäti, pozornosti, rýchlosť spracovania informácií...

| VEDA NA DOSAH

Dobrá linka – projekt pomáhajúci mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením

Mladí ľudia, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie, musia plnohodnotne žiť medzi nami. Znevýhodnení sú od narodenia alebo im nejaká udalosť zmenila...

| VEDA NA DOSAH

Integrita, zodpovedné, sporné a nezodpovedné postupy vo výskume (RCR, QRP, RM, p-Hacking, HARKing, … )

Dôvera medzi vedcami navzájom a dôvera vo vedu v spoločnosti sú základom pre efektívny pokrok a pre plné využívanie výsledkov vedy...

| VEDA NA DOSAH

Bariéry osvojenia gramotnosti

Svoje ciele splnil projekt Bariéry osvojenia gramotnosti: objasnenie a riešenia (Barriers of literacy acquisition: clarification and solutions). Bol v realizácii Pedagogickej...

| VEDA NA DOSAH

Aplikácia súčasných trendov v záhradnej a krajinnej architektúre

Zeleň a jej úpravy podľa aktuálnych trendov. To je nevyhnutnou podmienkou pre typ výučby, akým je odbor krajinná a záhradná architektúra....

| VEDA NA DOSAH

Neviete čo chcete študovať? Pomôžeme vám rozhodnúť sa!

Chcete na chvíľu zažiť atmosféru najlepších univerzít v Oxfode, Cambrige, či na Harvade? Navštívte na výstave Veda netradične stánok „Letná akadémia...

| VEDA NA DOSAH