Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Dobrá linka – projekt pomáhajúci mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením

VEDA NA DOSAH

projekt Dobrá linka

Mladí ľudia, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie, musia plnohodnotne žiť medzi nami. Znevýhodnení sú od narodenia alebo im nejaká udalosť zmenila život, a i keď majú pred sebou ešte veľa príležitostí a radostí, aj napriek tomu smerujú k samovraždám. Občianke združenie IPčko preto vytvorilo projekt Dobrá linka na pomoc mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením.

So svojím zdravotným znevýhodnením sa nevedia vyrovnať alebo sa trápia tým, ako ich vníma a správa sa k ním spoločnosť. Spoločnosť nezmeníme, môžeme ale zmeniť ich vlastný vnútorný pocit a prinavrátiť im svoju ľudskú hodnotu. Potom sa aj svet okolo nich začne v ich očiach meniť.

Projekt reflektuje výsledky prieskumu duševného zdravia mladých ľudí v Európskej únii a na Slovensku. On-line psychologická poradňa Dobrá linka reaguje na potreby mladých ľudí s rôznym druhom zdravotného znevýhodnenia, ktorí by radi vyhľadali pomoc psychológa, no často im v tom bránia komunikačné, informačné, sociálne či fyzické bariéry. Dobrá linka má za cieľ tieto bariéry preklenúť tým, že mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením poskytne bezpečný on-line priestor, kde môžu títo mladí prichádzať, aby našli bezplatnú psychologickú podporu, pochopenie a pomoc u odborne vyškolených poradcov, psychológov a sociálnych pracovníkov. Využívať môžu on-line chat, mailovú komunikáciu alebo neskôr pribudne možnosť video hovorov.

Jedným zo zakladateľov projektu je programový riaditeľ organizácie IPčko a doktorand PEVŠ, PhDr. Marek Madro: „Mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením doteraz len minimálne využívali psychologickú pomoc, čo ale neznamená, že ju nepotrebovali. Dobrá linka je unikátny koncept, ktorý je prvým mostom k odbornej pomoci.“

Predstavenie projektu Dobrá linka nadväzoval na medzinárodnú konferenciu „Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie“, ktorá sa konala 21. 11. v priestoroch Fakulty psychológie PEVŠ. Konferencia je určená pre odborníkov z oblasti vedy, výskumu a praxe. Odborníci diskutovali o duševnom zdraví, rizikách on-line sveta a potrebe školského psychológa. „Inšpiráciou pre usporiadanie konferencie sú aktuálne skúseností nás, odborníkov s deťmi a mladými ľuďmi, ktorým súčasná moderná individualizovaná doba a jej výdobytky, najmä v oblasti technológií, detstvo a dospievanie komplikujú, na druhej strane im slúžia ako prostriedky pre osobnostný rozvoj a pomoc v krízach,“ vysvetľuje vedúca Ústavu školskej a pracovnej psychológie na Fakulte psychológie PEVŠ – prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

konferencia „Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie“

Nový projekt Dobrá linka organizácie IPčko reaguje práve na potreby súčasného moderného sveta, ktorý nám poskytuje všetko… okrem duševného zdravia. Podľa prof. PhDr. Evy Gajdošovej, PhD. z Fakulty psychológie PEVŠ treba s plným nasadením podporovať projekt Dobrej linky na pomoc pre zdravotne postihnutých mladých ľudí (s mentálnym, telesným, sluchovým, zrakovým postihnutím, s autizmom, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s vývinovými poruchami učenia,  poruchami správania, či zo sociálne znevýhodneného prostredia), pretože sa oveľa častejšie než ostatní mladí ľudia môžu ocitnúť v zložitej, pre nich momentálne nezvládnuteľnej situácii, dokonca aj vo vážnej kríze a nevedia, ako ďalej. Boja sa s blízkymi o probléme hovoriť, majú strach navštíviť odborníkov, nehovoria o nej ani s dobrými priateľmi. Niektorí dokonca zvažujú ukončiť svoj život. V Dobrej linke budú práve pre nich denne on-line k dispozícii dobrovoľníci pripravení porozprávať sa, poradiť, pomôcť, hľadať v kríze možnosti riešenia a nové cesty zvládania situácie.

„Koľko vlastne stojí jeden ľudský život? Hodnota zachráneného len jedného jediného mladého človeka je milión eur alebo aj viac? Mladý človek, ktorý opäť nájde seba, dostane chuť žiť, pracovať, študovať, milovať, byť milujúcim a milovaným, pomáhať iným, starať sa o svojich rodičov, je nevyčísliteľnou hodnotou. A záchrana ľudského života patrí medzi každodennú prácu IPčkárov, ktorí ju robia nezištne, bez nároku na plat či finančnú odmenu, s ohromujúcou až neuveriteľnou túžbou pomoci iným“, vkladá dôveru do projektu prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

Služba pomoci bude dostupná na webovej stránke www.dobralinka.sk od 22. 11. 2018 a to každý pracovný deň od 15.00 do 20.00 hod.

Vznik Dobrej linky bolo podporené z Dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020”, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

Informácie poskytla: Mgr. et Mgr. art. Jana Žjak, PhD., Riaditeľka, Oddelenie marketingu a médií, Paneurópska vysoká škola

Foto: 

https://dobralinka.sk/

http://www.virtualnageneracia.sk./

Redigovala: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NPC VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky