Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nástroj SELFIE na podporu digitálneho vyučovania a učenia sa v školách

VEDA NA DOSAH

Infografia: Selfie (Zdroj: Európska komisia https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/about-selfie_en)

Objavte digitálny potenciál svojej školy! Využíva vaša škola digitálne technológie pri výučbe a učení sa v najväčšej možnej miere? SELFIE je bezplatný, prispôsobiteľný nástroj ľahký na používanie, ktorý školám pomáha posudzovať, ako sú na tom v oblasti vzdelávania v digitálnom veku.

Európska komisia koncom októbra predstavila nový nástroj, ktorý má pomôcť všetkým školám v EÚ, ako aj v Rusku, Gruzínsku a Srbsku posúdiť, ako využívajú digitálne technológie na vyučovanie a učenie sa.

Čo je SELFIE

SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies, t. j. sebareflexia týkajúca sa účinného vzdelávania presadzovaním inovácií prostredníctvom vzdelávacích technológií) je nástroj určený na pomoc školám pri začleňovaní digitálnych technológií do výučby, učenia sa a hodnotenia študentov. Môže upozorniť na to, čo funguje dobre, kde sú potrebné zlepšenia a aké by mali byť priority. Nástroj je v súčasnosti k dispozícii v 24 úradných jazykoch Európskej únie, pričom ďalšie jazyky budú časom pridané.

V rámci SELFIE sa anonymne zhromažďujú názory študentov, učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl na to, ako sa používajú technológie v ich školách. Robí sa to prostredníctvom stručných tvrdení a otázok a jednoduchej stupnice súhlasu od 1 do 5. Tvrdenia sa týkajú oblastí, ako je vedenie, infraštruktúra, odborná príprava učiteľov a digitálna kompetencia študentov.

Posúdenie trvá približne 30 minút. Otázky sú prispôsobené konkrétnej skupine. Študenti napríklad dostanú otázky týkajúce sa ich skúseností s učením sa, učitelia o odbornej príprave a vyučovacích postupoch a vedúci pracovníci školy o plánovaní a celkovej stratégii. Na základe týchto informácií nástroj vygeneruje správu – snímku [„SELFIE“ :-)] silných a slabých stránok školy v oblasti používania digitálnych technológií pri výučbe a učení sa. Čím viac osôb v rámci školy sa zapojí, tým presnejšia SELFIE školy bude.

Výsledky a informácie z vypracovania SELFIE sú určené len vašej škole a nikomu nebudú postúpené, pokiaľ sa tak sami nerozhodnete. Zistenia vám môžu pomôcť určiť, ako ste na tom, a od tohto bodu začať viesť diskusiu o používaní technológií a vypracovaní akčného plánu pre vašu školu. SELFIE sa neskôr môže využiť na zhodnotenie pokroku a prispôsobenie akčného plánu.

Infografika

Nástroj SELFIE bude mať v EÚ k dispozícii 76,7 milióna študentov a učiteľov v 250 000 školách, pričom ho budú môcť využívať dobrovoľne. Teraz sa zavádza v 24 jazykoch EÚ a v budúcnosti budú nasledovať ďalšie mutácie.

Na platforme SELFIE sa môže zaregistrovať akákoľvek zainteresovaná škola (školy vyššieho primárneho, sekundárneho a odborného vzdelávania) a začať tak viesť sebareflexiu. Do konca roka 2019 chce Komisia zapojiť milión študentov, učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl.

Ako SELFIE funguje

Keď sa škola rozhodne využiť SELFIE, žiaci, vedúci pracovníci škôl a učitelia sa zapoja do úvah o sérii krátkych vyhlásení na posúdenie, či sa pri vyučovaní a učení sa používajú technológie. Nástroj má modulárny charakter. Školy si môžu vybrať zo série voliteľných vyhlásení a pridať osem prispôsobených otázok tak, aby zodpovedali ich príslušným potrebám a prioritám. Vyplnenie dotazníka trvá 20 až 30 minút. Škola potom dostane na mieru šitú správu s výsledkami. Správa, ktorú pre danú školu vygeneruje nástroj SELFIE, sa môže využiť na dialóg v školskej komunite s cieľom vymedziť kroky na zlepšenie využívania digitálnych technológií v záujme kvalitnejšieho vzdelávania. Mohla by sem patriť napríklad osobitná odborná príprava pre učiteľov alebo podpora študentov v otázkach, ako je bezpečnosť online. Všetky odpovede na SELFIE sú anonymné a nezbierajú sa žiadne osobné údaje. Údaje sa nebudú využívať na zoraďovanie škôl či vzdelávacích systémov.

Nástroj SELFIE je už dostupný v školách v Srbsku a začiatkom budúceho roka sa sprístupní všetkým krajinám v regióne západného Balkánu. V dňoch 4. a 5. apríla 2019 sa v Madride v spolupráci so španielskym ministerstvom školstva uskutoční konferencia venovaná SELFIE. Podujatie spojí školy z celej Európy, ktoré budú využívať tento nástroj, a ich skúsenosti a spätná väzba sa použijú na jeho ďalšie zlepšovanie.

Komisia takisto vyvinie pomôcky pre školy, aby im pomohla prijať kroky potrebné na rozšírenie využívania digitálnych technológií po tom, čo tieto školy vyplnili dotazník SELFIE. Navyše v súčasnosti skúma potenciálne synergie s existujúcimi sieťami učiteľov a škôl, najmä s eTwinningom, čo je online platforma podporovaná z programu Erasmus+, ktorá sa stala najväčšou sieťou učiteľov na svete.

Kto môže používať SELFIE?

SELFIE je k dispozícii pre základné, stredné a odborné školy v Európe aj mimo nej. Môže ho používať každá škola – nielen školy s rozvinutou úrovňou využívania infraštruktúry, zariadení a technológií. Nástroj je k dispozícii vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ.

Skúšobnú verziu nástroja mohlo minulý rok otestovať 650 škôl v 14 krajinách. Z tohto pilotného projektu vzišlo 67 000 návrhov, ako SELFIE ešte viac zjednodušiť a zlepšiť. Spätná väzba bola zohľadnená vo verzii, ktorá sa zavádza dnes.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VAT pri CVTI SR

Zdroj: Európska komisia

Infografika

Ďalšie informácie

Informačný prehľad o SELFIE

SELFIE na Twitteri: #SELFIE_EU 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky