Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Medzi ocenených študentov UK patrí aj Mgr. Viktor Svetský, koordinátor špecializačného štúdia klinickej psychológie

VEDA NA DOSAH

Mgr. Viktor Svetský

Pôsobí ako koordinátor špecializačného štúdia klinickej psychológie, pričom je študentom 3. ročníka doktorandského štúdia. Je aktívny v rámci popularizačného projektu Psychológia v kocke. Štyri roky svedomito vykonáva funkciu člena Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave a od roku 2017 je členom Akademického senátu UK.

Reč je o Mgr. Viktorovi Svetskom, ktorý patrí medzi 30 študentov ocenených za vynikajúce študijné výsledky a výnimočné schopnosti či talent rektorom UK prof. RNDr. Karolom Mičietom, PhD. Slávnosť prebehla 19. novembra 2018 v aule univerzity pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. „Bol som milo prekvapený a potešený. Nestáva sa mi v akademickom prostredí často, že si niekto všimne prácu mimo bežných povinností a ešte sa rozhodne ju aj oceniť. Bol som poctený, že si dekan fakulty vybral aj mňa,“ reaguje na zisk ocenenia Mgr. Viktor Svetský.

Čím konkrétne sa ako koordinátor špecializačného štúdia klinickej psychológie zaoberá? V roku 2017 mal na starosti administráciu akreditačného procesu Ministerstvom zdravotníctva SR. „Tým, že zdravotnícky študijný program je na našej fakulte ojedinelý a ako jediný sa akredituje práve pred týmto ministerstvom, tak to bola najmä úloha pre moju materskú katedru psychológie, ktorej som sa zhostil. Okrem toho ide o komunikáciu so študentmi špecializačného štúdia (kedysi tzv. atestanti), organizáciu vyučovacích teoretických blokov, komunikáciu so študijným oddelením, občas ministerstvom a tiež podieľanie sa na formovaní vnútornej fakultnej legislatívy, ktorá so špecializačným štúdiom súvisí. Tiež v rámci teoretických blokov prednášam na tému legislatívy a etiky v klinickej psychológii. Vo všetkých týchto veciach mi samozrejme pomáhajú ďalší ľudia, bez ktorých by som to nezvládol, ktorým ocenenie tiež patrí. Ide o tím ľudí pod vedením prof. Antona Heretika, ktorý je odborným garantom štúdia.“

Psychológia v kocke je projekt jeho domovskej katedry, ktorý slúži popularizácii psychológie. Organizuje ho katedra v spolupráci s o. z. Humanside od roku 2008. Ide o ročný kurz (10 sobôt) určený tým, ktorí sa chcú dozvedieť viac o psychológii. „Kurz približuje vybrané témy z rôznych psychologických disciplín laickému publiku. V súčasnosti sú v ponuke dve úrovne kurzu. Ja som v kurze zaradený ako prednášajúci na tému Zmyslu života a logoterapie, ktorej sa venujem aj vo svojej psychoterapeutickej praxi,“ popisuje ocenený študent.

Čo sa týka vedy, v rámci dizertačného výskumu sa venuje téme vzťahu očných pohybov a čŕt osobnosti v kontexte normy a psychopatológie. Zúčastnil sa aj týždenného pobytu pre PhD. študentov s názvom Cambridge Scholars Network, kde bol vybraný medzi 15 PhD. študentov z rôznych krajín.

*********************************************

Rektor UK počas slávnostného aktu udeľovania ocenenia študentom a pedagógom v kontexte boja za slobodu a demokraciu pripomenul, že študenti sa aj po dvadsiatich deviatich rokoch zúčastňujú na protestných pochodoch a verejných zhromaždeniach v zápase o slušné Slovensko. „Preto je dnešný deň aj slávnosťou tých, ktorých neodradili prekážky na ceste poznania a dosahujú aj v našich podmienkach pozoruhodné výsledky. Práve vy – mladí ľudia a študenti – ste dynamickou, hybnou a mobilizujúcou silou prebúdzajúcou svedomie národa. Som presvedčený, že ani vo vašej generácii sa nevytratí odkaz, volanie a túžba vašich predchodcov po lepšej spoločnosti a lepšom živote,“ vyjadril sa rektor UK.

Súčasťou slávnostného podujatia bolo aj odovzdanie 30 ďakovných listov pedagógom UK, ktorí sa zaslúžili o vedecké, umelecké i odborné úspechy študentov.

 

Informácie poskytol: Mgr. Viktor Svetský

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto:

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-psychologie/clenovia-katedry/svetsky-viktor/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky