Právo a politológia

EK podporí prelomové inovácie sumou 30 miliárd EUR

Program Horizont 2020 je doteraz najväčším rámcovým programom EÚ pre výskum a inováciu so sedemročným (2014 – 2020) rozpočtom v...

| VEDA NA DOSAH

Komisia pre budúcnosť

Pri výbore NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport sa pripravuje vznik Komisie pre otázky budúcnosti. Poslancom bude pripravovať podkladové...

| Monika Tináková

Boom legálnej migrácie prišiel našim vstupom do EÚ

Vo svete dnes žije podľa odhadov približne 232 miliónov migrantov, z toho približne 70 miliónov na našom európskom kontinente. Migrácia bola...

| Monika Tináková

Európsky vzdelávací priestor do roku 2025

Hlavnú zodpovednosť za politiky vzdelávania a kultúry na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni nesú členské štáty. V posledných rokoch však...

| VEDA NA DOSAH

Súbor opatrení zameraných na posilnenie kybernetickej bezpečnosti v EÚ

Európska komisia v septembri navrhla rozsiahly súbor opatrení zameraných na posilnenie kybernetickej bezpečnosti v EÚ, aby Európa mala k dispozícii...

| VEDA NA DOSAH

Chrenek: Pre Slovensko je výhodou, keď má Komisia širšie právomoci

Rozprávajme sa o Európskej únii konkrétne a férovo, nie cez sugestívne prieskumy, hovorí DUŠAN CHRENEK, ktorý vedie zastúpenie Európskej komisie...

| Marta Bartošovičová

Október 2017 je Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti

Počas Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti sa v celej Európe bude konať viac ako 300 akcií na podporu bezpečnosti na internete,...

| VEDA NA DOSAH
Poľský inštitút Bratislava, Noc výskumníkov 2017: Ako EK využíva vedecké poznatky pri tvorbe európskych politík (prednáška))

Ako Európska komisia využíva vedecké poznatky pri tvorbe európskych politík?

Veda a politika.  Aj to bola téma, ktorá odznela v Poľskom inštitúte 29. septembra počas Noci výskumníkov 2017, kde našli ...

| VEDA NA DOSAH

Šéfovia akadémií vied V4 navrhnú legislatívne zmeny

Predstavitelia akadémií vied Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska sa minulý týždeň stretli vo Varšave na pravidelnom fóre, ktoré každoročne organizuje vybraná...

| Monika Tináková

Aj politológovia majú svoje politické názory

Posledné augustové sobotňajšie vydanie relácie VEDA SK patrilo tentokrát diskusií o politike. Za rozhlasovým éterom Slovenského rozhlasu sa stretli politológovia Mgr....

| Monika Tináková