Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Boom legálnej migrácie prišiel našim vstupom do EÚ

Monika Tináková

ilustračné foto /migrácia/

Vo svete dnes žije podľa odhadov približne 232 miliónov migrantov, z toho približne 70 miliónov na našom európskom kontinente. Migrácia bola témou sobotňajšieho vydania relácie VEDA SK, ktorá sa objavuje v rozhlasovom éteri Rádia Slovensko každú tretiu sobotu naživo v podvečerných hodinách. Pozvanie do diskusie prijal tentokrát Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD., zo Sociologického ústavu SAV a Mgr. Aneta Világi, PhD., z Katedry politológie, Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

Počet migrantov sa vo svete každým rokom zvyšuje. Aj Slovensko bolo vždy súčasťou tohto fenoménu. Politológovia sa migráciou na Slovensku začali intenzívnejšie zaoberať v roku 2004, kedy náš priestor výrazne ovplyvnil vstup Slovenska do Európskej únie. 

„Rok 2004 bol vôbec prvým, kedy sme aj my politológovia riešili migráciu, hlavne migráciu v rámci členských krajín EÚ. Otázkou bolo, kedy a za akých okolností budú mať Slováci možnosť participovať na pracovných trhoch iných členských krajín a potom sa téma vniesla do prostredia znova, vďaka migračnej, alebo utečeneckej kríze. A keďže v rámci výuky sa venujem aj menšinovej politike, tak migranti, ktorí sa usádzajú v týchto krajinách, sú súčasťou tejto témy,“ povedala politologička Aneta Világi.

Podľa odhadov medzinárodných organizácii (OSN a IOM) sa vo svete v roku 2000 nachádzalo 150 miliónov migrantov, dnes je to okolo 232 miliónov. V roku 2000 bol každý 35. človek migrantom dnes sa toto číslo zmenšilo na každého 33.

„Určite je to riskantný ťah opustiť domov. Na to, aby ste sa počítali za pravého migranta, by ste mali byť v zahraničí aspoň tých 12 mesiacov. Hodnotím to podľa všeobecnejšej definície toho, kto je migrant. A potom tu máme aj kompromisy – či odísť natrvalo, alebo neodísť natrvalo. Dá sa polemizovať, či dnes existuje niečo ako odísť natrvalo. Vo všeobecnosti je to jedna cirkulácia, dochádzanie za hranice za prácou. V našich pomeroch to bol kedysi napríklad pohyb do hlavného mesta Prahy, ktorý sa postupom času stal medzinárodnou migráciou. Zatiaľ čo dnes robíte tú istú cestu, ktorú ste robili pred 20 rokmi, vznikli hranice a váš pohyb sa ocitol v kategórií medzinárodná migrácia,“ povedal sociológ Miloslav Bahna.

Odborníci sa zhodli na tom, že prvú migračnú vlnu sme zažili ešte začiatkom 20. storočia.

„Prvá migračná vlna sa na Slovensku odohrala ešte pred prvou svetovou vojnou, v roku 1905 – 1907 vrcholila. Dobová tlač, ktorá sa vysporadúvala s touto témou, riešila napríklad aj to, akým spôsobom agenti z plavebných spoločností, ktorí prevážali ľudí za oceán, presviedčajú potenciálnych cestovateľov. Títo ľudia zarábali na pasažieroch lodí, a tak nahovárali jednoduchého dedinského človeka. Sľubovali mu hory doly v Amerike a toto bolo aj vysvetlenie zamestnávateľov v tom čase v Uhorsku, že prečo ľudia reflektujú na túto ponuku a vôbec odchádzajú. Protitlak voči tomuto odchodu bol potom u nás zameraný na týchto agentov lodných spoločností, ktorí vzbudzujú prehnané očakávania,“ povedal sociológ.

ilustračné foto /migrácia/

Migráciou bolo ovplyvnené zloženie našej spoločnosti aj počas nasledujúcich desaťročí. Stále viac cudzincov prichádza na naše územie žiť a pracovať najmä po našom vstupe do spoločenstva krajín Európskej únie, kedy sa náš trh otvoril a priniesol nové príležitosti. Aj pre Slovensko, podobne ako pre okolité krajiny platí, že migrácia má stúpajúce tendencie a tento fenomén sa bude zrejme podobne vyvíjať aj do budúcna.

„Taký najväčší boom legálnej migrácie na Slovensku sme zaznamenali od nášho vstupu do EÚ a ten trend stále stúpa. V roku 2004 sme tu mali 22 000 migrantov, ktorí prišli na Slovensko, dnes hovoríme približne o 97 000 ľuďoch, ktorých máme na Slovensku ako cudzincov. Takže nárast je takmer štvornásobný. Ale zase došlo k výraznému poklesu nelegálnej migrácie. Tam sa hovorí až o 8-násobnom poklese,“ objasnila politologička Filozofickej fakulty UK v Bratislave Aneta Világi.

V závere relácie dodala, že na Slovensku nemáme optimálne nastavenú migračnú politiku, čo je nepochybne výzvou pre politikov. Obyvatelia takéto nastavenie očakávajú, pretože vnímajú, ako na Slovensku žijú mnohé minority a nie sú integrované. Obaja odborníci na tému migrácie sa zhodli na tom, že v tejto oblasti zostáva pre kompetentných ešte množstvo práca, ako na domácej, tak aj európskej scéne.

 

Celú reláciu na tému Migrácia – fenomén doby si môžete vypočuť z archívu Rádia RTVS

 

Spracovala: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky