Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Šéfovia akadémií vied V4 navrhnú legislatívne zmeny

Monika Tináková

stretnutie predsedov akadémii vied V4

Predstavitelia akadémií vied Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska sa minulý týždeň stretli vo Varšave na pravidelnom fóre, ktoré každoročne organizuje vybraná krajina Vyšehradského regiónu. Na spoločnom stretnutí sa zhodli, že v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania ich trápia podobné problémy a že spoločnými silami by ich mohli riešiť omnoho rýchlejšie. Jednotlivé strany sa preto zaviazali, že vypracujú súhrnnú správu. Tá bude odporúčaním pre politikov, ako vytvárať prostredie pre lepšie financovanie vedy a výskumu a navrhne efektívnejšie fungovanie procesov v oblasti vzdelávania.

„Máme množstvo univerzít, ale ich kvalita žiaľ nezodpovedá potrebám spoločnosti. Mladí ľudia nám odchádzajú do zahraničia a my ich nevieme presvedčiť, aby zostali, lebo im nie sme schopní ponúknuť adekvátne podmienky. Toto je len pár príkladov nefungujúcej praxe, na ktorú sa sťažovali aj naši kolegovia zo susedných krajín. Spoločnou snahou chceme vytvoriť tlak na kompetentných, aby nám efektívnejšie procesy uľahčovali vedecké bádanie,“ povedal predseda Slovenskej akadémie vied profesor Pavol Šajgalík.

Českú akadémiu vied reprezentovala na spoločnom fóre jej novozvolená predsedníčka profesorka Eva Zažímalová, Poľskú akadémiu vied profesor Jerzy Duszynski a Maďarskú akadémiu vied profesor László Lovász. Delegáciu doplnili ďalší členovia z radov vedenia akadémií, ale aj mladí vedeckí pracovníci. Akadémie si každoročne vyberajú zo svojich ústavov šikovného mladého výskumníka, ktorý na fóre prezentuje svoju oblasť výskumu. Slovenskú akadémiu vied zastupoval na stretnutí Dr. Tomáš Smolek z Neuroimunologického ústavu SAV, ktorý sa venuje výskumu Alzheimerovej choroby. Spoločnou témou mladých vedcov bola tento rok biomedicína.

„Biomedicína ako téma, ktorá bola prezentovaná na spoločnom fóre, je veľmi širokospektrálna.Jednotlivé prezentácie boli rôznorodo zamerané, lebo každý pracoval na inom poli. Napríklad kolega z Českej republiky sa venuje výskumu HIV. AIDS má globálny impakt rovnako ako Alzheimerova choroba, obe ochorenia majú veľký sociálny a ekonomický dopad na celú spoločnosť.  Na druhej strane stres, ktorému sa venuje kolegyňa z Maďarskej akadémie vied, je súčasťou nášho každodenného života.Vybrané témy reflektovali aktuálne trendy v biomedicíne, avšak treba otvorene povedať, že spomedzi vybraných tém sa práve Alzheimerova choroba stala prioritou WHO pre najbližšie roky,“ dodal Tomáš Smolek.

Českú akadémiu vied reprezentoval Dr. Jiří Schimer, ktorý skúma ochorenie HIV. Maďarskú akadémiu vied zastupovala Dr. Éva Borbély, ktorý sa venuje chronickej bolesti a stresu. Poľská strana nominovala Dr. Alicju Koscielny, ktorá sa venuje abnormalitám nervového systému.

Vyšehradské zoskupenie predstaviteľov akadémií vied sa pravidelne stretáva už od roku 2000. Prvé stretnutie sa konalo v Bratislave a zorganizovala ho Slovenská akadémia vied. Hlavnými témami boli pred takmer 20 rokmi integrácia krajín do európskeho priestoru, ale aj mnohé spoločné záujmy v oblasti vedy a výskumu. V úvode stretnutia každoročne predstavujú účastníci čím žijú jednotlivé inštitúcie počas uplynulých mesiacov a následne hľadajú spoločné riešenia, vzájomne sa inšpirujú a vytvárajú nové stratégie rozvoja vedy a výskumu v podmienkach Vyšehradského regiónu.

stretnutie predsedov akadémii vied V4

 

Spracovala: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: Poľská akadémia vied 

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky