Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Na čo sa môžete tešiť v utorok na Týždni vedy a techniky?

VEDA NA DOSAH

V tomto článku vám prinášame tipy na podujatia a aktivity, ktoré na vás čakajú v utorok 8. novembra.

Virtuálna realita. Zdroj: iStockphoto.com

Virtuálna realita. Zdroj: iStockphoto.com

Devätnásty ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku (TVT) sa koná od 7. do 13. novembra na rôznych miestach Slovenska.

Virtuálna realita v Centre vedecko-technických informácií SR

Virtuálna realita bude hlavnou témou utorkového dňa TVT. Hneď ráno o 9.00 hodine priblíži doktorka Diana Bzdúšková v Cente vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) tému aktofóbie – strachu z výšok. Okrem iného objasní aj pojmy, ako sú napríklad posturálna hrozba, senzorický reweighting a regulácia postoja. Stredoškoláci sa dozvedia, ako sa dá prežívaný stres a úzkosť liečiť i pomocou vyvýšenej plošiny vo virtuálnej realite (VR).

Poobede o 17.00 hodine priblíži doktorka Zuzana Juráneková širokej verejnosti svoju prednášku Psychologické laboratórium virtuálnej reality. Ak sa bojíte pavúkov, šoférovania alebo máte iné psychické problémy a traumy, príďte si vypočuť, ako sa dá váš strach zmierniť pomocou psychológa a terapie virtuálnou realitou. Prostredníctvom dostupných psychologických programov si klient môže v bezpečí skúšať rôzne reakcie na podnety, a tak získava veľmi dôležitú istotu, ktorú potom prenáša do reálneho sveta.

Po prednáške sa môžete zapojiť do interaktívnej časti, v rámci ktorej si budete môcť v pomáhajúcom procese priamo VR vyskúšať. Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Navyše si budete môcť prejsť rôzne výstavy (Slovenskí vedci: Prístup povolený, Pravda alebo hoax a Štyri živly) CVTI SR, ktoré sú na VR založené.

Deň otvorených dverí v ústavoch SAV

Počas utorka budete mať jedinečnú možnosť navštíviť rôzne ústavy Slovenskej akadémie vied (SAV) a dozvedieť sa niečo viac o ich výskume, pôsobení vo vede, ale aj možnostiach štúdia.
Ústav krajinnej ekológie SAV predstaví študentom vysokých škôl bohatý program zameraný na prezentáciu aktivít krajinných ekológov. Spestrí ho aj zaujímavá prednáška na aktuálnu tému s názvom Zelená infraštruktúra v sídelnom prostredí s podtitulom Sú chránené stromy chránené?

Deň otvorených dverí sa v utorok bude konať aj v Ústave anorganickej chémie SAV, kde sa záujemcovia bližšie zoznámia s experimentmi, ktoré v ústave prebiehajú. Žiaci a študenti budú mať možnosť nahliadnuť do zákulisia prípravy tavenín, počítačových modelov, rôznych keramických materiálov a hydrosilikátov.

Od 8. do 11. novembra budú prebiehať rôzne aktivity aj v Ústave biochémie a genetiky živočíchov SAV, kde záujemcovia uvidia prezentáciu bežných a netradičných laboratórnych činností a prístrojového vybavenia potrebného pre vedeckú aktivitu. Vedci ozrejmia viaceré témy, napríklad spevavce a ich využitie vo výskume neurogenézy a ľudskej reči, chorioalantoická membrána vtákov ako model pre štúdium ochorení a liečebných metód alebo lipidy eukaryotických buniek a metódy ich analýzy.

Chýbať nebude ani Ústav merania SAV, ktorý umožní záujemcom nazrieť do zákulisia laboratórií röntgenovej mikrotomografie, merania magnetických vlastností materiálov, laboratória Národného centra NMR a iných.

Príďte si vyskúšať svoje zručnosti na workshopy

Katedra matematiky Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho si pre verejnosť pripravila workshop s názvom Prezentovanie možností využitia sady geometrickej stavebnice Poly-Universe v hravom vyučovaní matematiky a posilnení interdisciplinárnych vzťahov.

Na Katedre ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa (FSVaZ UKF) v Nitre bude prebiehať podujatie Podpora zdravia a výchova k zdraviu. Návštevníci si budú môcť zmerať krvný tlak, tuk a cukor v krvi, celkový podiel tuku v organizme a BMI použitím moderných technológií a prístupov.

Príďte si vyskúšať kardiopulmonálnu resuscitáciu (KPR) na Katedru klinických disciplín a urgentnej medicíny FSVaZ UKF v Nitre. Účastníci si prakticky overia svoje manuálne zručnosti pri jej poskytovaní. Je možné vyskúšať si taktiež KPR s použitím automatického externého defibrilátora (AED).

Mladá študentka - vedkyňa s mikroskopom. Zdroj: iStockphoto.com

Zdroj: iStockphoto.com

Prednáška o kofeíne

Kofeín je najužívanejšia psychotropná látka na svete. Viac o ňom a o podporných výživových doplnkoch sa dozviete na prednáške Kofeín – Gentleman alebo obťažovateľ o 12.15 na Katedre chémie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Efekt kofeínu sa môže dostaviť v neoptimálnej sile, pokiaľ je jeho obsah privysoký alebo prinízky, preto je potrebné vyvíjať i analytické metódy na jeho stanovenie. A tak je prirodzené, že okrem jeho účinkov na ľudský organizmus sa dozviete, ako ho stanoviť v rozličných vzorkách.

Dokumentárny film Artificial intelligence and its ethics

O 13.00 hodine sa vám v Študentskom domove UKF v Nitre predstaví film venovaný tematike umelej inteligencie, ktorý rieši otázku etických štandardov ohľadom prístupu k umelej inteligencii. Vedci a experti na umelú inteligenciu opisujú možnosti, potenciál a schopnosti chatbotov, robotov, digitálnych asistentov a iných umelo vytvorených entít, pričom poukazujú na nevyhnutnosť stanovenia etických štandardov a pravidiel používania AI.

Redakcia Vedy na dosah pre vás pripravuje podobný prehľad na každý deň trvania podujatia. Viac informácií a kompletný program nájdete na webovej stránke TVT.

Tešíme sa na vašu účasť!

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky