Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zažite s nami Utorok s virtuálnou realitou

VEDA NA DOSAH

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa môžete tešiť na prednášku Psychologické laboratórium virtuálnej reality.

Psychologické laboratórium virtuálnej reality. Zdroj: CVTI SR

Podujatie Utorok s virtuálnou realitou bude jednou z hlavných akcií Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Podujatie bude rozdelené na dva bloky prednášok. Predpoludním o 9.00 hodine sa môžete tešiť na prednášku Bojíte sa výšok? pre stredoškolskú mládež a popoludní o 17.00 hodine na prednášku Psychologické laboratórium virtuálnej reality pre širokú verejnosť. Všetky informácie o podujatiach sa dozviete na tyzdenvedy.sk.

Bojíte sa pavúkov, šoférovania alebo máte iné psychické problémy? S liečbou psychických porúch nám môže pomôcť virtuálna realita (VR). Tá nás dokáže vtiahnuť do situácií, ktorým čelíme a prispôsobiť myšlienky, emócie a správanie v problematických situáciách v našom živote. S pomocou psychológa a terapie môžeme byť vystavení podnetom, ktoré majú liečivý účinok. Prostredie, v ktorom sa pomocou virtuálnej reality ocitneme, je vybudované tak, aby verne pripodobnilo také okamihy nášho života, ktoré potrebujeme prekonať alebo vyriešiť.

Využitie virtuálnej reality ako terapie nám vo svojej prednáške priblíži PaedDr. Zuzana Juráneková, MBA, v utorok 8. novembra 2022 o 17.00 hodine v CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave v konferenčnej miestnosti na 2. poschodí. Vstup na podujatie je voľný.

Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 7. novembra 2022 na mail vnd@cvtisr.sk.

Terapia virtuálnou realitou

Terapia virtuálnou realitou je formou pomoci, ktorá využíva túto technológiu na liečbu a rehabilitáciu psychických porúch. Je známa aj pod pojmami Virtual reality therapy, Virtual reality immersion therapy, Virtual therapy exposure therapy, ale tiež aj Computer cognitive behavioral therapy.

V zahraničí sa fenomén virtuálnej reality využíva pri práci s klientmi so širokým spektrom duševných ťažkostí, najmä však pri fóbiách a traumách. Prostredníctvom dostupných psychologických programov si klient môže v bezpečí VR skúšať rôzne reakcie na podnety, a tak získava veľmi dôležitú istotu, ktorú potom prenáša do reálneho sveta. Počas prednášky sa budeme venovať terapii VR, jej typom, výhodám aj nevýhodám, ako aj možnostiam využitia VR v pomáhajúcom procese pre ľudí s duševnými ťažkosťami.

Vyskúšajte si ju aj vy

Po prednáške sa môžete zapojiť do interaktívnej časti, v ktorej si budete môcť priamo vyskúšať virtuálnu realitu v pomáhajúcom procese. Rovnako budete môcť zistiť, ako virtuálna realita funguje, a pozrieť si výstavy Centra vedecko-technických informácií SR, a to výstavu Slovenskí vedci: Prístup povolený o aktívnych vedeckých laureátoch ocenenia Cena za vedu a techniku, výstavu Pravda alebo hoax, v ktorej sú vyvrátené nebezpečné zavádzajúce a klamlivé tvrdenia z internetu, ako aj výstavu Štyri živly, prostredníctvom ktorej sa dozviete, ako ovplyvňujú jednotlivé živly klimatický systém na našej planéte.

PaedDr. Zuzana Juráneková, MBA, vyštudovala špeciálnu pedagogiku. Pôsobí na Katedre špeciálnej pedagogiky Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem svojej pedagogickej práce sa od roku 2019 angažuje aj v IPčko.sk – internetovej poradni pre mladých, kde pôsobí ako koordinátorka centier krízovej intervencie Káčko. Je koordinátorka Psychologického laboratória VR a je súčasťou tímu odborníkov v Projekte Online terénnej práce, ktorí denne mapujú online prostredie a dianie v ňom. Zameriava sa na fenomény internetu v kontexte mladých ľudí. Poslaním IPčka je, aby ľudia, ktorí sa ocitnú v náročných a krízových situáciách, mali nepretržite dostupnú a bezplatnú odbornú psychologickú pomoc a podporu. V záujme tohto poslania v IPčku využívajú a prepájajú najnovšie psychologické poznatky s modernými technológiami.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2022 sa uskutoční v období od 7. do 13. novembra 2022. Hlavnými organizátormi podujatia sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Centrum vedecko-technických informácií SR. Spoluorganizátorom podujatia je AMAVET. Partnermi podujatia sú Slovenské elektrárne a EPSON. Mediálnymi partnermi VEDANADOSAH.sk, časopis Quark, Nextech a Zážitkové centrum vedy Aurelium.

Zdroj: CVTI SR

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky