Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Festival AMAVET má už dvadsaťpäť rokov

VEDA NA DOSAH

Celoslovenské finále súťaže mladých vedátorov bude súčasťou otvorenia 19. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Všetci účastníci FVaT AMAVET 2021. Zdroj: AMAVET

Všetci účastníci Festivalu vedy a techniky AMAVET 2021. Zdroj: AMAVET

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) pozýva na jubilejné finále súťaže – 25. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET 2022. Podujatie sa uskutoční v dňoch 7. a 8. novembra 2022 v Zážitkovom centre vedy Aurelium na Bojnickej ulici č. 3 v Bratislave. Otvorenie festivalu AMAVET bude súčasťou otvorenia 19. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktoré sa uskutoční v pondelok 7. novembra o 10.00 h.

Počas finále súťaže stretnete desiatky mladých ľudí – žiakov základných a najmä stredných škôl –, ktorí sa vo svojom voľnom čase neúnavne venovali tvorbe vedátorských projektov a postúpili z krajských kôl súťaže do celoslovenského finále v Bratislave.

Budú prezentovať päťdesiat päť projektov

Viac ako sedemdesiat žiakov bude prezentovať počas festivalu päťdesiat päť projektov v rôznych vedeckých oblastiach. Niektoré vedátorské projekty sú aj z oblasti spoločenských vied. Napríklad dvojicu súťažiacich Daniela Duplinského a Slávku Jakubišinovú zo Strednej priemyselnej školy dopravnej (SPŠD) v Košiciach zaujímal prínos donáškových služieb. „Máme za sebou obdobie pandémie covidu, keď sme sa učili z domu, ale aj mnohé tovary a služby sme si objednávali elektronicky. Niektoré obchodné a reštauračné prevádzky sa premenili na doručovacie – donáškové služby. Zaujímalo nás, či sa po skončení obmedzení vrátime k pôvodným návykom a doručovacie služby zaniknú alebo sa, naopak, budú ešte rozvíjať. Ako to ovplyvní ich podnikanie,“ vysvetľujú.

Skúmali donáškové služby

Svoj projekt preto zamerali na donáškové služby v Košiciach a ich prínos a využívanie. „Osobitne nás ako študentov SPŠD zaujímal aj prínos vo vzťahu k ochrane životného prostredia, pretože väčšina týchto služieb je zameraná na doručovanie bicyklami, kolobežkami alebo pešo. Okrem zárobku je pre študentov pracujúcich pre donáškové firmy nezanedbateľná teda tiež ich zlepšená kondícia. Počas Týždňa mobility v septembri 2022 sme urobili prieskum medzi spolužiakmi, ale zisťovali sme skutočný stav i pomocou stránok a aplikácií jednotlivých donáškových služieb.“

Pozorovali, čo vplýva na nosnosť vajec kury domácej

Klára Bauerová a Viktória Hasarová z Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove sa venovali vplyvu faktorov na nosnosť vajec kury domácej v domácom chove. „Kura domáca je jedným z najrozšírenejších doma chovaných zvierat. Cieľom projektu bolo porovnať vplyv vonkajších faktorov, ako sú napríklad potrava, počasie, fázy mesiaca, typ výbehu, vnútrodruhové a medzidruhové vzťahy na nosnosť sliepok. Porovnávali sme počet znesených vajec, ich hmotnosť, sfarbenie a celkový vzhľad v našich dvoch domácich chovoch – Veľký Šariš a Malý Šariš.“

Študentky mohli vyhodnotiť dlhodobé správanie kúr aj preto, že pre obe je kura už štvrtý rok viac domácim miláčikom ako zvieraťom chovaným na hospodárske účely. „Preto sme sa rozhodli sprístupniť informácie o nej širokej verejnosti.“

Celoštátne finále je pre mladých vedátorov výbornou príležitosťou konzultovať svoje projekty s vedeckými kapacitami Slovenska, ktoré sú členmi odbornej hodnotiacej komisie. Pre najlepších je to odrazový mostík na rôzne vedátorské súťaže po celom svete. Odbornými garantmi súťaže sú slovenské univerzity a Slovenská akadémia vied. Podujatie podporili hlavní partneri súťaže Nadácia Allianz a SEPS.

Program podujatia

  • 7. novembra 2022: 9:00 – 17:30 prezentácie súťažných projektov žiakov pre verejnosť, hodnotenie projektov
  • 8. novembra 2022: 9:00 – 11:30 Science talks
  • 8. novembra 2022: 13:00 – 14:00 vyhlásenie výsledkov

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) – Laureát Ceny za vedu a techniku 2018 v kategórii popularizátor vedy – je záujmové občianske združenie, ktoré funguje na princípe neziskovej organizácie už 32 rokov! Združuje 4.000 aktívnych členov v 55 kluboch po celom Slovensku, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich budúcu profesiu. Viac na www.amavet.sk.

Zdroj: TS AMAVET

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky