Pravda alebo hoax?

Banner k vystave pravda alebo hoax? Zdroj: CVTI SR

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR pripravilo výstavu s názvom Pravda alebo hoax?, ktorá je zameraná na vyvracanie medicínskych hoaxov.

Virtuálna prehliadka výstavy

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) reaguje na stúpajúcu tendenciu obľúbenosti dezinformácií a podvodov na internete. Slováci dôverujú podľa prieskumov organizácie GLOBSEC konšpiračným teóriám vo väčšej miere ako občania okolitých krajín. Výstava CVTI SR s názvom Pravda alebo hoax? obsahuje výber najrozšírenejších medicínskych hoaxov a ich vyvrátenie na základe odborných informácií.

V rámci danej výstavy vypracovalo CVTI SR v spolupráci s viacerými inštitúciami vzdelávacie panely zamerané na problémy so šírením dezinformácií. Výstavný panel vytvorený v spolupráci s Políciou SR objasňuje riziká spojené so šírením nepravdivých informácií z právneho hľadiska. Agentúra Agence France-Presse (AFP), ktorá sa zaoberá fact-checkingom, overovaním pravdivosti príspevkov na sociálnej sieti Facebook na Slovensku, v rámci výstavy vysvetľuje, ako funguje proces kontroly overovania faktov. GLOBSEC poskytol v rámci každoročne realizovaných prieskumov zameraných na názory obyvateľstva v štátoch EÚ štatistiky o dôvere občanov krajín V4 v konšpiračné teórie a dezinformácie. Úrad verejného zdravotníctva SR odpovedal CVTI SR na najčastejšie otázky týkajúce sa sporov v obchodných prevádzkach v súvislosti s kontrolou Digitálneho COVID preukazu EÚ či legitímnosti vyhlášky nariaďujúcej režim OTP.

Výstava Pravda alebo hoax? podporuje a rozvíja v rámci popularizačnej činnosti CVTI SR kritické myslenie širokej verejnosti. Prístupnou formou dotvorenou autorskými ilustráciami informuje o negatívnych aspektoch šírenia dezinformácií v digitálnom priestore, ktoré často negatívne presahuje aj do reálneho sveta.

Výstavu je možné vidieť:

1. 1. – 31. 7. 2022 v ZCV Aurelium v Bratislave (web)

8. 11. – 31. 12. 2021 v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave (web)

8. 11. – 31. 12. 2021 v budove Gymnázia Antona Bernoláka v Námestove (web)

Virtuálna prehliadka výstavy

Pravda alebo hoax – brožúra (.PDF)

Táto výstava vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.