Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Marcová Vedecká cukráreň: Fašiangy – svet naopak alebo ako sa mení najveselšie obdobie roka

VEDA NA DOSAH

V prednáške si s profesorkou Zuzanou Beňuškovou priblížime fašiangy na Slovensku slovom, obrazom aj filmom.

Banner k podujatiu Vedecká cukráreň na tému: Fašiangy - svet naopak alebo ako sa mení najveselšie obdobie roka. Prednášajúca: Prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc. Zdroj: CVTI SR

Fašiangy patria k sviatkom, ktoré sú v súčasnom období v celom, nielen kresťanskom, svete čoraz populárnejšie. Aj fašiangy sa vyvíjajú a menia, a teda kráčajú s dobou. Zlievajú sa rozdiely medzi fašiangami na vidieku a v meste. V minulom roku sa skončil projekt výskumu vidieckych fašiangov a vznikla vôbec prvá samostatná kniha na túto tému na Slovensku. V prednáške si slovom, obrazom aj filmom priblížime priebeh fašiangov na troch miestach Slovenska a dozvieme sa aj to, že etnologický terénny výskum je dobrodružnejší než zážitková turistika.

Vedecká cukráreň, v rámci ktorej sa budeme venovať téme fašiangov, sa uskutoční v utorok 12. marca od 9.00 do 11.00 hod. v konferenčnej miestnosti Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR).

Otázky pre prednášajúcu môžete zasielať e-mailom na vnd@cvtisr.sk do 11. marca 2024. Videozáznam z podujatia bude neskôr zverejnený na YouTube CVTI SR.

O prednášajúcej

Prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc., pracuje od roku 1983 v Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV, kde sa zameriava na obyčajovú kultúru, tradičnú kultúru regiónov Slovenska a dejiny slovenskej etnológie. V roku 2013 bola menovaná za profesorku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde pôsobí ako vysokoškolská pedagogička. Je autorkou viacerých vedeckých monografií, približne stovky vedeckých štúdií, viacerých vedecko-výskumných projektov a spoluautorkou niekoľkých vedeckých a odborných knižných publikácií a audiovizuálnych dokumentov.

Čo je Vedecká cukráreň?

Ide o pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí populárnou formou a jednoduchým spôsobom vedia študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu. Vedecká cukráreň je pre študentov aj jedinečnou príležitosťou a priestorom na konfrontáciu vlastných poznatkov a názorov na dianie vo vede a technike. Vo vedeckej cukrárni sa diskutuje v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a koláčikoch a svoje zohráva aj mimoškolské prostredie. Témy vedeckých cukrární sa vyberajú podľa aktuálnosti. Vedecká cukráreň trvá cca 90 minút (45 minút vystúpenie vedca a 45 minút diskusia).

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky