Všadeprítomná rádioaktivita

29. aug. 2015 • Fyzikálne vedy

Všadeprítomná rádioaktivita

Vedci dokázali, že aj banány môžu byť rádioaktívne.

Neľakaj sa, jesť banány je úplne bezpečné. Rádioaktivita je spôsobená samovoľným rozpadom niektorých špecifických prvkov, napríklad uránu alebo plutónia. No aj prvky bežne sa vyskytujúce v živých organizmoch môžu mať rádioaktívnu formu. Takouto formou je napríklad izotop draslíka K40, no a keďže banán je bohatý na draslík, obsahuje okrem stabilného draslíka aj tento jeho izotop. Každú sekundu sa tak v jednom banáne rozpadne približne 15 draslíkových atómov.

Ale pokoj: bežná dávka radiácie, ktorú každý z nás dostane za jeden deň aj bez jedenia banánov, zodpovedá radiácií zo stovky banánov. Jeden röntgen hrude dá človeku radiačnú dávku 20 banánov. Na to, aby človek umrel na ožiarenie len z jedenia banánov, by ich musel naraz zjesť 20 000 000 (a to by mal určite aj iné problémy ako chorobu z ožiarenia).

V skutočnosti nie sú rádioaktívne len banány, ale prakticky úplne všetko: takmer každý materiál obsahuje nejaké rádioaktívne atómy. Dokonca aj tvoje telo je rádioaktívne. Malé množstvá radiácie sú v prírode všadeprítomné a pre človeka nie sú výrazne nebezpečné. Nebezpečnou sa radiácia stáva až vo veľkých množstvách.

Štúdium tejto problematiky je možné na odbore:

  • fyzika

 

Autor: Mgr. Ján Bogár, P-mat n.o. a FMFI UK

Foto: https://pixabay.com/sk/

Uverejnila: ZČ

Hore
Veda v Centre
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
Prechod VK na VND - zima
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Slnečnica je z hľadiska svetovej produkcie olejnín štvrtá najvýznamnejšia olejnina na svete.
Zistite viac