Práca z domu v Európskej únii

10. júl. 2018 • Spoločenské vedy

Práca z domu v Európskej únii

Jedným z hlavných cieľov tvorcov politík je zlepšenie blahobytu celej spoločnosti a práca z domu môže byť ďalšou možnosťou, ktorá vedie k rovnováhe medzi pracovným a rodinným životom, a tým aj k vyššej úrovni šťastia a pocitu životnej spokojnosti. Práca z domu môže napríklad podporiť vyšší počet kvalifikovaných žien, ktoré majú záujem rozdeliť si čas rovnomernejšie medzi prácu a rodinu. Má priaznivý vplyv nielen na rodinu, ale aj na životné prostredie a verejné zdravie.

Eurostat prináša posledné štatistiky v tejto oblasti, ktoré vám predkladáme.

Percento zamestnaných osôb v Európskej únii (EÚ) vo veku 15 až 64 rokov, ktorí zvyčajne pracujú z domu, bolo v roku 2017 na úrovni 5,0 %. Toto číslo bolo najvyššie v Holandsku (13,7 %), nasledovalo Luxembursko (12,7 %) a Fínsko 12,3 %) a najnižšie bolo v Bulharsku (0,3 %) a Rumunsku (0,4 %). Práca z domu bola o niečo častejšia v eurozóne (5,7 % zamestnaných osôb) než v EÚ ako celku.

Percento zamestnaných osôb v EÚ, ktorí niekedy pracujú z domu, sa v priebehu rokov postupne zvyšovalo zo 7,7 % v roku 2008 na 9,6 % do roku 2017, hoci sa v roku 2017 mierne znížilo oproti 2016 (9,8 %). V EÚ zvyčajne pracovalo z domu (18,1 %) viac samostatne zárobkovo činných osôb ako zamestnancov (2,8 %). Platí to vo všetkých členských štátoch.

Viac žien ako mužov vo väčšine členských štátov pracuje z domu

V roku 2017 mierne vyšší podiel žien v EÚ zvyčajne pracovalo z domu (5,3 %) než mužov (4,7 %). Avšak v niekoľkých členských štátoch bola situácia opačná, pričom viac mužov než žien zvyčajne pracovalo z domova. To bolo zjavné v Holandsku (14,7 % mužov, v porovnaní s 12,6 % žien) a v Dánsku (9,5 % v porovnaní so 7,6 %). 

Práca z domu sa stáva bežnejšia s pribúdajúcim vekom

Frekvencia práce z domova sa zvyšuje s vekom. roku 2017. Iba 1,6 % ľudí v EÚ vo veku 15 až 24 rokov  obvykle pracovalo z domu, pričom počet sa zvýšil na 4,7 % v kategórii vo veku 25 až 49 rokov a 6,4 % vo veku 50 až 64 rokov. Najvyšší podiel ľudí vo veku 15 – 24 rokov, ktorí pravidelne pracovali doma, bol zaznamenaný v Luxembursku (10,4 %), čo je najbližšie k  susednému členskému štátu, Holandsku (4,2 %). V prípade ostatných vekových kategórií dosiahlo Holandsko najvyššiu úroveň (14,8 % u osôb vo veku 25 až 49 rokov a 16,6 % u osôb vo veku 50 až 64 rokov), za ním nasleduje Fínsko (13,1% v kategórii 25 – 49 rokov a 13,6 % u 50 – 64 ročných).

Zamestnanosť u osôb 15 až 64 ročných, pracujúcich z domu, rok 2017

Zdroj: Eurostat

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

Hore
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Marec mesiac knihy 2019
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jar
kúpa časopisov jún 2016
Bratislavská vedecká cukráreň
TVT 2018 články
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
GPS je najznámejší rádiový navigačný systém určený na civilné a vojenské použitie.
Zistite viac