Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Týždeň vedy a techniky 2020 skončil, no pokračuje ďalej

Tamara Leontievová

Takmer 200 podujatí, tisícky vzhliadnutí na Youtube, 26 zapojených inštitúcií a organizácií. Týždeň vedy a techniky (TVT) bol tento rok do veľkej miery online.

TVT 2020

Výhodou je to, že prostredníctvom záznamov z prednášok, workshopov či konferencií tak vlastne pokračuje ďalej.

Príprava TVT 2020 bola sťažená neustále sa meniacou situáciou spôsobenou pandémiou nového koronavírusu a s tým spojenými opatreniami, napokon sa ale veľká časť organizátorov podujatí rozhodla neriskovať a presunúť svoj program do online priestoru.

„Táto zmena so sebou priniesla komplikácie, nakoniec sme to však zvládli na výbornú. Okrem toho sa tešíme aj z toho, že vďaka online prostrediu máme šancu osloviť väčšie publikum v dlhšom časovom horizonte. Inými slovami, naše prednášky, ktoré sú online, si môže pozrieť viac ľudí a nestane sa, že by ich niekto zmeškal, lebo mu nevyhovuje termín alebo si nestihol rezervovať miesto. Záznamy z Youtubu nezmiznú a takto sa k nim môže dostať ešte viac ľudí ako v minulosti,“ konštatuje Andrea Putalová, riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Do Týždňa vedy a techniky sa tento rok zapojilo 26 inštitúcií a organizácií, ktoré okrem iného zorganizovali a zorganizujú 79 prednášok, 26 konferencií, 20 workshopov a 19 seminárov. Spolu sa v rámci TVT konalo (a koná, niektoré ešte prebiehajú) 193 podujatí.

Prednáška Jána Bakoša v rámci cyklu Pondelok s neurológiou, Týždeň vedy a techniky 2020. Zdroj: CVTI SR

15 videí, 4 podcasty

„Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky sme v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pripravili 15 videí a štyri vydania podcastových špeciálov. Počas celého týždňa sme zaznamenali nárast návštevnosti na kanáli Youtube CVTI SR o 38 percent a celkový počet hodín sledovania bol 430 hodín,“ hovorí Matej Pok, vedúci oddelenia audiovizuálnej tvorby. Dodáva, že najsledovanejším videom bola prednáška Jána Bakoša v rámci podujatia Pondelok s neurológiou, ktorá má do dnešného dňa 937 vzhliadnutí. Z podcastových špeciálov pripravených pri príležitosti TVT má doteraz najväčšiu počúvanosť (343 vypočutí) rozhovor s Jozefom Beňuškom s názvom Bez experimentov sa fyzika učiť nedá.

Pondelok s neurológiou, filmový festival a súťaž 

CVTI SR zorganizovalo počas TVT 4 podujatia. Okrem tlačovej konferencie a dvoch prednášok pod názvom Pondelok s neurológiou sa prostredníctvom online streamu konal aj Festival vedeckých filmov (FVF), ktorým rezonovala téma svetelného znečistenia. Prvým streamovaným filmom bol nemecký dokument Temná strana svetla z roku 2009, po ktorom nasledovala moderovaná diskusia s vedúcim Katedry živočíšnej fyziológie a etológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave prof. RNDr. Michalom Zemanom, DrSc. a pracovníkom Ústavu zoológie SAV Mgr. Marekom Semelbauerom, PhD.

V rámci FVF sa konala aj premiéra autorského filmu režiséra Mateja Poka z produkcie CVTI SR, v ktorom sa spolu s odborníkmi zaoberá problémom stavu svetelného znečistenia na Slovensku. V diskusii po filme spolu túto problematiku rozoberali astronóm a astrofyzik doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD. z Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie so zameraním na malé telesá slnečnej sústavy a MUDr. Martin Kucharík, primár neurológie, ktorý pôsobí v Centre intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE).

CVTI SR aj tento rok pri príležitosti TVT vyhlasovalo výtvarnú a grafickú súťaž. Témou tohto ročníka bol výrok: „Vedci, superhrdinovia dnešných dní.“ Do súťaže sa v oboch kategóriách tento rok zapojilo 94 škôl a porota vyberala víťazov z 300 diel.

Prednáškový cyklus CVTI SR s názvom Pondelok s neurológiou bol tento rok zaostrený na tému mozgu a jeho funkcií. Doobeda prednášal vedúci oddelenia neurovied Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV RNDr. Ján Bakoš, PhD. o vývine ľudského centrálneho nervového systému. Poobede prednášal neurológ MUDr. Martin Kucharík o poruchách spánku a ich vplyve na dlhodobý zdravotný stav.

Grafická a výtvarná súťaž 2020

Víťazné práce Grafickej a výtvarnej súťaže vystavené počas Týždňa vedy a techniky 2020. Zdroj: CVTI SR

Vedu podporujeme celoročne

TVT 2020 sa niesol v znamení online priestoru. Prednášky, konferencie a workshopy, ktoré by sa inokedy konali v aulách či prednáškových miestnostiach, priestoroch knižníc a podnikov, sa museli presunúť na monitory a displeje. Okrem samotných podujatí CVTI SR preto pripravilo pri tejto príležitosti aj špeciálne publikácie. Prvou je špeciálne nepredajné vydanie časopisu Quark a druhou je e-brožúra vedanadosah.sk.

„Sedemnásty ročník Týždňa vedy a techniky prebehol v neľahkom čase prebiehajúcej pandémie nového koronavírusu, počas ktorej si každý o niečo viac uvedomil dôležitosť vedy. V NCP VaT je popularizácia našou pracovnou náplňou, zo zvýšeného záujmu sa preto tešíme. Na druhej strane si však uvedomujeme, že záujem o vedu a jej podpora by nemala byť sezónnou záležitosťou. Týždeň vedy a techniky bol vždy tak trocha „vedeckými Vianocami“ a my sme nesmierne radi, že „darčeky“ v podobe krásnych online výstupov pomáhajú tvoriť hodnoty, ktoré majú zmysel,“ uzatvára Andrea Putalová.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky