Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Mozog potrebuje pohyb alebo prečo koaly zaradili evolučnú spiatočku

VEDA NA DOSAH

Nestihli ste prednášku Barbary Ukropcovej o tom, ako pohyb vplýva na zdravie mozgu? Prinášame vám z nej video.

Pohyb je jedným z nástrojov evolúcie a prostriedkov na udržanie zdravia. Keďže sme jedno telo a jedna duša, pravidelná dávka dostatočne intenzívneho pohybu je veľmi prospešná tiež pre mozog a mozgové funkcie. Vedeli ste, že cvičenie veľmi efektívne podporuje plasticitu nášho mozgu a môže zlepšiť našu pamäť? Práve fyzické cvičenie dokáže stimulovať tvorbu nových neurónov (mozgových buniek) a ich vzájomnú komunikáciu. Čo je ešte zaujímavejšie, tieto účinky do značnej miery súvisia i s molekulami, ktoré sa uvoľňujú zo svalu pri svalovej kontrakcii počas cvičenia.

Áno, sval sa s nami „rozpráva“, komunikuje pomocou signálov, ktoré mu zabezpečia dostatok energie pre náročnú prácu, teda pre pohyb. Molekuly uvoľnené zo svalu však pôsobia prakticky na všetky naše orgány vrátane mozgu. Pravidelná aktivácia tejto molekulárnej symfónie pri pohybe postupne vedie k reštrukturalizácii celého organizmu. Výsledkom je väčšia zdatnosť, lepšia odolnosť voči ochoreniam, vyššia výkonnosť (aj akademická) a funkčná kapacita, ale i spomalenie starnutia.

Aprílová Vedecká cukráreň sa uskutočnila za prítomnosti publika a videozáznam z nej je už zverejnený aj na YouTube Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., sa spolu s manželom Jozefom Ukropcom a ich výskumným tímom z Biomedicínskeho centra SAV venujú výskumu účinkov pohybovej aktivity na človeka a jeho zdravie. Hľadajú molekuly, ktoré sprostredkujú adaptáciu na pohyb a jej synchronizáciu v rámci celého organizmu. Zaoberajú sa aj zmenami metabolizmu, teda premenou látok a energie, vplyvom rôznych energeticky náročných situácií, či už je to cvičenie, chlad/otužovanie, alebo rôzne ochorenia, napríklad cukrovka (diabetes) 2. typu.

Spolupracujú s mnohými klinickými pracoviskami doma i v zahraničí, čo im umožňuje využívať široké spektrum moderných metodík. V Centre pohybovej aktivity BMC SAV realizujú klinické štúdie aj dlhodobé tréningové programy pre seniorov, pacientov s obezitou, pacientov s Parkinsonovou chorobu či vyliečených onkologických pacientov. Poukazujú na zdravotné benefity, ako i na dlhodobú udržateľnosť tréningových programov a presadzujú využitie cvičenia v prevencii a liečbe mnohých chronických ochorení vrátane Alzheimerovej choroby, cukrovky či niektorých druhov rakoviny.

Čo je Vedecká cukráreň?
Ide o pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí vedia populárnou formou a jednoduchým spôsobom študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu.
Vedecká cukráreň je pre študentov aj jedinečnou príležitosťou a priestorom na konfrontáciu vlastných poznatkov a názorov na dianie vo vede a technike. Diskutuje sa v nej v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a koláčikoch a svoje zohráva aj mimoškolské prostredie. Témy Vedeckých cukrární sa vyberajú podľa aktuálnosti. Vedecká cukráreň trvá cca 90 minút (45 minút vystúpenie vedca a 45 minút diskusia).
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky