Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Ako sa zorientovať v diétach?

VEDA NA DOSAH

Lekárka a výskumníčka Katarína Babinská približuje riziká alternatívneho stravovania a správne zásady výživy.

Alternatívne formy výživy? Mnohí ich poznáme skôr pod názvom diéty, napríklad paleolitická diéta, ryžová diéta či keto diéta. Ich zoznam by bol určite veľmi dlhý. Pre mnohých sú lákavé svojou zvláštnosťou, a tiež prísľubom zdravia a krásy.

Výživu možno považovať za správnu len vtedy, ak telu zabezpečí všetky živiny v potrebnom množstve. Najprirodzenejším spôsobom, ako to docieliť, je pestrá a vyvážená strava, v ktorej sú zastúpené všetky základné a výživovo hodnotné potraviny.

Väčšina alternatívnych smerov však odporúča vylúčiť z výživy určité druhy potravín. Najčastejšou formou alternatívnej výživy je vegetariánstvo, výživa s obmedzením alebo vylúčením živočíšnych potravín. Výskumy dokumentujú, že vegetariánskou stravou, pokiaľ je zostavovaná pestro, racionálne a plánovito, možno docieliť optimálny príjem živín.

Nové vedecké štúdie prinášajú zaujímavé poznatky aj o ďalších alternatívnych formách výživy. Mnohé z nich však nie sú podložené vedeckými dôkazmi, a spájajú sa tak so zdravotnými rizikami. Ide najmä o tie, ktoré výrazne obmedzujú pestrosť stravy. Nie vždy je jednoduché posúdiť, či alternatívna diéta podporí zdravie alebo ho ohrozí. Prednáška ponúka záujemcom možnosť zorientovať sa v širokej ponuke diét, v ktorej sa ľahšie orientuje ten, kto si osvojí základné princípy správnej výživy.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube CVTI SR.

Doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD., vyštudovala medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde v súčasnosti pracuje a vyučuje fyziológiu – náuku o fungovaní ľudského tela. Na Londýnskej univerzite absolvovala magisterské štúdium v odbore humánna výživa a aj preto rozšírila svoju pedagogickú činnosť o predmet výživa človeka.

Učí študentov medicíny nielen, ako sa zdravo stravovať a výživou predchádzať chorobám, ale aj o význame výživy v liečbe chorôb. Spolu s kolegami sa podieľa na zavádzaní nových foriem výučby medicíny, ktoré zvyšujú pripravenosť medikov pre prax.

Neoddeliteľnou súčasťou jej práce je už dlhé roky výskum. Okrem iného skúmala, či sa ľudia na Slovensku správne stravujú, aké sú nedostatky vo výžive detí alebo aké sú benefity a riziká súvisiace s alternatívnymi smermi vo výžive.

Aktuálne je súčasťou tímu, ktorý sa zaoberá výskumom porúch autistického spektra. Sústreďuje sa najmä na výživové a tráviace problémy, ktoré často postihujú ľudí s autizmom. Výživa sa stala jej prácou i záľubou. Nielen rada rozpráva o zásadách správnej výživy, ale sa nimi aj riadi. Teší sa, keď môže byť v kruhu svojej rodiny, pracovať v záhrade, čítať či športovať.

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami v oblasti výživy a výskumu v potravinárstve.

Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky