Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Imunita – náš ochranný štít

VEDA NA DOSAH

Imunológ Milan Buc v májovej Vede v CENTRE priblížil imunitu, jej podporu, fungovanie i poruchy.

 

Počas celého života nás ohrozuje množstvo chorôb. Niekedy menej, inokedy viac. Neustále na nás číhajú rôzne vírusy, baktérie či hrozba nádorov. Máme však niečo, vďaka čomu súboj s týmito protivníkmi vyhrávame. Reč je o imunite, ktorá ako neviditeľné brnenie chráni naše zdravie, ako vie. Poznáme však mnohé prípady, keď imunita sama osebe nestačí a je oslabená, alebo aj prípady, keď nefunguje, ako má a bojuje sama proti sebe.

V posledných dvoch rokoch nás postihla pandémia vírusu SARS-CoV-2 a zažili sme rôzne obmedzenia, testovania či vakcinácie. Medzi verejnosťou sa tak častejšie ako obvykle začalo hovoriť o imunite. Čo vyjadruje tento pojem?

V danom prípade ide jednoducho o obranu organizmu, jeho imunitného systému proti vírusom a vo všeobecnosti proti mikroorganizmom. Čo všetko ešte ohrozuje integritu nášho organizmu? Každému z nás iste napadne, že to bude obrana proti nádorom. V súvislosti s COVID-19 sme sa stretávali s monoklonovými protilátkami, ktoré produkujú bunky imunitného systému, a ktoré dokážu viazať mikroorganizmy a zabrániť ich aktivite či ničiť nádorové bunky.

Transplantácia orgánov a kostnej drene je už taká bežná, že si ani neuvedomujeme, že nepoznať genetiku imunitných reakcií by nebolo možné. Imunitný systém, podobne ako iné systémy či orgány nášho organizmu, je tiež zraniteľný a jeho poruchy vedú k vážnym zdravotným dôsledkom, ba až k úmrtiu. Ako príklad slúži AIDS, ochorenie, ktoré všetci poznáme. Každá minca má však dve strany. Znamená to, že aj imunitný systém nás môže namiesto ochrany poškodzovať. Je všeobecne známe, že značná časť populácie trpí alergiami či autoimunitnými chorobami, napríklad diabetom. Imunitný systém je dôležitou súčasťou nášho zdravia, a preto sa musíme starať o to, aby bol vždy výkonný a chránil nás v každej situácii.

Hosťom Vedy v CENTRE bol za prítomnosti publika vo štvrtok 26. mája imunológ Milan Buc. Videozáznam z jeho prednášky je zverejnený aj na YouTube CVTI SR.

Prof. MUDr. Milan Buc, DrSc., je imunológ a pracuje v Imunologickom ústave Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V začiatkoch svojej vedeckej a odbornej aktivity sa venoval transplantačnej imunológii z hľadiska výberu najvhodnejšej dvojice „darca − príjemca“ pre transplantácie obličiek a kostnej drene. Neskôr sa zameral na problematiku genetickej determinácie autoimunitných chorôb. Študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde pracuje dodnes. Počas pôsobenia v Imunologickom ústave absolvoval tri dlhodobé zahraničné pobyty vo Francúzsku, Taliansku a Anglicku, s cieľom získať vedomosti a metodické zručnosti na zavedenie problematiky hlavného histokompatibilného komplexu (HLA) u nás, na Slovensku, aby sa mohol transplantačný program vôbec začať. Keď sa ukázalo, že HLA komplex hrá významnú úlohu v genetickej determinácii autoimunitných chorôb, jeho pozornosť sa upriamila týmto smerom a svojou ďalšou výskumnou prácou prispel k viacerým zisteniam o asociácii HLA génov s ďalšími chorobami. Dlhé roky bol predsedom Slovenskej imunologickej spoločnosti a snažil sa o jej prepojenie s aktivitami Európskej federácie imunologickej spoločnosti. V rámci svojej pedagogickej práce presadil, že imunológia sa stala na lekárskych fakultách samostatným výučbovým predmetom.

Čo je vedecká kaviareň?

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE organizuje pre širokú verejnosť pravidelne, každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod., Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Ak sa chcete dozvedieť viac, v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Prvá kaviareň sa uskutočnila 21. 5. 2008.

Zdroj: CVTI SR
(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky