Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Dejiny písané Zemou

VEDA NA DOSAH

Geológ Peter Bačík v marcovej Vede v CENTRE priblížil, ako geologické procesy ovplyvňujú aj históriu ľudstva.

Mnohé udalosti, ktoré považujeme za ľudský zásah do dejín, boli často iba následkom geologických zmien. Boli to napríklad vznik a zánik viacerých ríš, ale i významné revolúcie. Geologické udalosti boli predpokladom, aby vôbec život vznikol a neraz ho samotné mohli i ukončiť. Navyše doteraz vplývajú na dôležité svetové dianie.

Po stáročia sme si mysleli, že našu históriu ovplyvňujeme sami a tie najvýznamnejšie udalosti, vojny, revolúcie, vznik a zánik impérií či rovno celých civilizácií sú dôsledkom rozhodnutí nás ľudí – koruny tvorstva. Maximálne sme boli ochotní pripustiť vplyv nadprirodzených bytostí, božstiev, ktorých maniere viedli k historickým zlomom.

Dnes však už stále jasnejšie chápeme, ako našu históriu aj naše činy ovplyvňuje naša planéta. Prichádzame na to vďaka výdobytku novoveku – vede, v prípade poznávania vplyvu našej planéty najmä vďaka geológii. Vďaka modernému geologickému výskumu zisťujeme, že za množstvom dôležitých dejinných míľnikov sú práve geologické procesy, či už je to legendárna potopa, pád Minojskej, Akkadskej či staroegyptskej ríše, možno aj zánik biblickej Sodomy, alebo v nedávnejšej minulosti Veľká francúzska revolúcia.

Zistili sme, že vďaka niektorým geologickým udalostiam tu ľudstvo je a vďaka iným geologickým udalostiam tu vôbec nemuselo byť, dokonca tu nemusel byť ani život samotný. Tiež zisťujeme, že prírodné procesy na planéte Zem nás ovplyvňujú neustále a v skutočnosti oveľa viac, ako si mnoho z nás dokáže vôbec pripustiť.

Hosťom Vedy v CENTRE bol vo štvrtok 31. marca geológ Peter Bačík. Videozáznam z jeho prednášky je zverejnený aj na YouTube CVTI SR.

Doc. Mgr. Peter Bačík, PhD., je docentom na Katedre mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a je vedeckým pracovníkom Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied. Venuje sa pomerne širokému okruhu študovanej problematiky, od teoretickej mineralógie a kryštalochémie minerálov až po aplikované smery vrátane gemológie, environmentálnej mineralógie a materiálovo-technologického výskumu.

Čo je vedecká kaviareň?

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE organizuje pre širokú verejnosť pravidelne, každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod., Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Ak sa chcete dozvedieť viac, v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Prvá kaviareň sa uskutočnila 21. 5. 2008.

Zdroj: CVTI SR
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky