Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Anamnéza, diagnóza a liečba architektonických pamiatok

VEDA NA DOSAH

V aprílovej Vede v CENTRE prednášal architekt Pavol Pauliny o tom, ako by sa mali realizovať odborné obnovy pamiatok.

Na území Slovenska sa nachádza veľké množstvo historických budov a pamiatok, ktoré majú vysokú historickú, architektonickú či umeleckú hodnotu. Starostlivosť o takéto pamiatky nie je jednoduchá a každý zásah či každá oprava sa musí urobiť odborne s použitím správnych materiálov a techník obnovy.

Mnohé z našich pamiatok sú v zúfalom stave, za čo môže jednak finančná náročnosť opráv, jednak malá ochota podstupovať náročný proces obnovy takýchto budov.

Pozrite si

Anamnéza má v medicínskom procese určovania správnej diagnózy mimoriadny a prakticky nenahraditeľný význam. Anamnéza historického domu je určujúca pre poznanie pamiatkových hodnôt objektu, jeho vývoja, ale aj porúch a poškodení.

Na čo treba dbať pri zmenách v historických priestoroch? Ako by sa mala realizovať odborná obnova pamiatky? Aké sú jej pozitívne i negatívne príklady? O tom všetko prednášal v aprílovej Vede v CENTRE v Bratislave vedúci Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD., 28. apríla v rámci cyklu prednášok Veda v CENTRE.

Videozáznam z jeho prednášky je dostupný na YouTube CVTI SR.

Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD., je vedúcim Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Okrem pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti sa venuje praktickej obnove architektonických pamiatok ako autorizovaný architekt. Je členom viacerých odborných organizácií a poradných orgánov, napríklad ICOMOS Slovensko alebo Pamiatkovej rady MK SR a pod. Je laureátom ceny za architektúru CEZAAR 2021 v kategórii Fenomény architektúry za spoluprácu na pamiatkovej obnove hospodárskej budovy hradu Uhrovec.

Čo je vedecká kaviareň?

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE organizuje pre širokú verejnosť pravidelne, každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod., Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Ak sa chcete dozvedieť viac, v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Prvá kaviareň sa uskutočnila 21. 5. 2008.

(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky