Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Ako výživa a trávenie ovplyvňujú naše nálady a myslenie

VEDA NA DOSAH

Aká výživa je ale naozaj správna? Sú diéty prínosom alebo rizikom pre naše zdravie?

Stravou vyživujeme nielen telo, ale aj našich mikroskopických obyvateľov, ktorí prebývajú v tráviacom systéme. Ak chceme byť zdraví, mali by sme jesť to, čo prospieva nám a aj našej črevnej mikrobiote. Vedeli ste, že črevná mikrobiota ovplyvňuje aj náš centrálny nervový systém?

Doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD. pôsobí vo Fyziologickom ústave Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Spolu s kolegami sa podieľa na zavádzaní nových foriem výučby medicíny na LFUK, ktoré zvyšujú pripravenosť medikov pre prax. Oblasť výživy je jej prácou i záľubou. Vyučuje fyziológiu výživy a dlhodobo sa venuje výskumu výživy. V súčasnosti je súčasťou tímu, ktorý sa zaoberá výskumom autizmu. V rámci neho sa sústreďuje najmä na výživové problémy osôb s autizmom. O zásadách správnej výživy nielen prednáša, ale sa nimi aj riadi.

Vedecká cukráreň je cyklus pravidelných stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. NCP VaT oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí vedia populárnou formou a jednoduchým spôsobom študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu. Tak ako v každej cukrárni, aj v tejto sa diskutuje v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a koláčikoch. Svoje zohráva tiež mimoškolské prostredie. Témy Vedeckých cukrární sa vyberajú podľa aktuálnosti. Vedecká cukráreň trvá cca 90 minút (45 minút vystúpenie vedca a 45 minút diskusia).

(TL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky