Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Ako nás vnímanie prostredníctvom zmyslov dáva „do pohybu”

VEDA NA DOSAH

Medzi zrakovými informáciami a pohybmi očí je veľmi úzka súvislosť. Jej porozumenie pomáha rozoznávať niektoré poruchy a choroby aj účinnosť ich liečby.

Zrakovo-okohybnej integrácii sa vo svojom výskume podrobnejšie venuje MUDr. Fedor Jágla, ktorý v prednáške v rámci januárovej Vedeckej cukrárne poukazuje na všetky interakcie medzi jedincami, jedincom a prostredím, jedincom a zvieratami, ktoré závisia od takzvaných senzori-motorických integrácií.

Popritom sa zameriava aj na iné zmyslové ústrojenstvá, najmä sluchové a dotykové. Názorne ukazuje, čo všetko môže tieto mechanizmy ovplyvniť, napríklad pozornosť, mentálne nastavenie, pravorukosť a ľavorukosť, ale aj biologicky aktívne prírodné látky.

V závere spomína tiež ovplyvnenie automatického zamerania pohľadu typom prebiehajúcej mentálnej činnosti.

O prednášajúcom:

MUDr. Fedor Jagla, CSc., pracuje od roku 1968 v Ústave normálnej a patologickej fyziológie SAV, ktorý je dnes súčasťou Centra experimentálnej medicíny SAV. Zameral sa na štúdium elektrofyziologických prejavov vyšších funkcií mozgu (tie, ktoré sú charakteristické pre človeka).

Skúma predovšetkým prijímanie a spracúvanie informácií z okolitého prostredia, úlohu pozornosti, tiež funkčnú asymetriu vo fungovaní mozgových hemisfér a schopnosť vybaviť si živé zrakové predstavy.

Zameriava sa aj na to, ako možno tieto funkcie sledovať u pacientov, ktorí majú neurologické a psychické problémy. Neskôr sa začal venovať vplyvu prírodných biologicky aktívnych látok na funkcie mozgu, ktorý sa väčšinou pripisuje ich účinku len na telesné orgány. Takmer 25 rokov pracoval vo vedení ústavu, v rokoch 1999 – 2007 ako jeho riaditeľ.

(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky