Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Projekt Týždeň prevencie vzdeláva o zdraví a ochoreniach v šiestich terapeutických oblastiach

VEDA NA DOSAH

Príďte na Deň prevencie, kde si budete môcť dať zmerať rôzne zdravotné parametre a dozvedieť sa viac o zdravej výžive aj imunite.

Zdravotníctvo. Zdroj: iStockphoto.com

Zdroj: iStockphoto.com

Žijeme v dobe, keď sa doslova roztrhlo vrece s civilizačnými ochoreniami. Na jednej strane blaho, veľký výber priemyselne spracovaných potravín, motorizácia, čoraz viac roboty, domácnosť a na druhej strane nedostatok času venovať sa vlastnému telu a zdraviu si pýtajú svoju daň vo forme ochorení v čoraz mladšom veku. Mnohé z ochorení, ktoré najviac trápia slovenskú populáciu, sú preventabilné. Sú odvrátiteľné, sú včas odhaliteľné a zvyšovanie povedomia o nich značne prispieva k lepšej kvalite našich životov.

Týždeň prevencie – týždeň ochorení?

Najčastejšie preventabilné civilizačné ochorenia si projekt Týždeň prevencie rozdelil do 6 medicínskych oblastí. Každá oblasť „dostala“ svoj deň a svojho odborného garanta v osobe významného lekára z danej špecializácie. Prostredníctvom webovej stránky šíri odborné informácie napísané „ľudskou rečou“. Články pochádzajú z overiteľných zdrojov, aby sa zaručila ich kvalita, ktorá je v dobe internetu významným činiteľom.

Samotný Týždeň prevencie v ambulanciách všeobecných lekárov a prezenčne vo vybraných mestách prebieha od 15. do 19. mája 2023. Zároveň sa bude konať Deň prevencie, ktorý sa uskutoční 13. mája 2023 vo Vivo, kde si budete môcť dať zmerať rôzne zdravotné parametre, dozvedieť sa viac o zdravej výžive a DNA testoch.

„Mnohí z nás bojujú s nepravdivými informáciami, s ktorými prichádzajú pacienti do ordinácií. Neraz sa dožadujú liekov, vyšetrení alebo už prídu s diagnózou, ktorú si určia podľa googla,“ hovorí hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo MUDr. Adriana Šimková. Tento fenomén doby potvrdzujú aj ostatní špecialisti.

V poslednej dobe sa to týka tém o očkovaní, ktorým je v projekte Týždeň prevencie vyhradený piatok. „Očkovanie patrí medzi najvýznamnejšie objavy medicíny, vďačíme mu za záchranu veľkého počtu životov. Vďaka očkovaniu dnes na Slovensku nepoznáme mnohé závažné infekčné ochorenia. Je dôležitou súčasťou prevencie. Treba vyvinúť všetko úsilie na udržanie vysokej zaočkovanosti, a tým aj kolektívnej ochrany. Okrem povinných očkovaní majú dnes veľký význam aj očkovania, ktoré tiež zachraňujú ľudské životy, ako je napríklad očkovanie proti ľudskému papilomavírusu (HPV), proti meningokokom a kliešťovej encefalitíde, pretože sezóna kliešťov sa už začala,“ hovorí prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti prof. Zuzana Krištúfková.

Nové informácie od pondelka do piatka

Pondelky v týždni projektu patria kardiovaskulárnym ochoreniam. „V rámci Týždňa prevencie sa zameriame aj na hypertenziu, pretože práve na ňu trpí celosvetovo približne 1,13 miliardy ľudí. Na Slovensku je to viac ako 1,3 milióna. Následky nedostatočne liečenej hypertenzie sú najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku, ale aj celosvetovo,“ vysvetľuje MUDr. Anna Vachulová, prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti.

Doktorka Vachulová varuje: „Každý piaty pacient, ktorý navštívil svojho praktického lekára a bol mu zmeraný tlak, ho mal vyšší ako 140/90 mm Hg, hoci o tom vôbec nevedel!“ Docent Branislav Vohnout zo Slovenskej asociácie aterosklerózy vyzdvihuje úlohu lekárov v tom, že musia pacientom zrozumiteľne vysvetliť riziká. Odporúčané postupy sú potom prenesené už na pacientov a ich angažovanosť je kľúčom k úspechu liečby.

Utorky patria gastroenterologickým ochoreniam, a to pod odborným dozorom vedúceho lekára Gastroenterologického centra Bezručova v Bratislave a prezidenta Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti prof. Tibora Hlavatého. Venuje sa hlavne kolorektálnemu karcinómu, ktorý ohrozuje čoraz viac aj mladšie generácie. „Preventívne prehliadky by mali absolvovať ľudia už pred dovŕšením 50. roku života,“ dodáva profesor.

Odborníci diskutujú na tlačovej konferencii projektu Týždeň prevencie. Zdroj: A-medi management s.r.o.

Odborníci diskutujú na tlačovej konferencii projektu Týždeň prevencie. Zdroj: A-medi management s. r. o.

Streda sa venuje cukrovke. Komplikácií spojených s diabetom je mnoho. K najčastejším patria mozgová príhoda, kardiovaskulárne ochorenia, poškodenie pečene a obličiek, mikro- a makrovaskulárne poškodenia. Prezidentka Slovenskej diabetologickej spoločnosti doc. Doničová zdôrazňuje: „Mimoriadne dôležitá je prevencia vo forme racionálneho stravovania, pravidelnej fyzickej aktivity a znižovania stresu. Následne včasná liečba cukrovky dokáže výrazne predĺžiť a skvalitniť život pacientov.“

Témam o imunológii a alergológii sa venuje štvrtok a prof. Miloš Jeseňák, primár z Univerzitnej nemocnice z Martina. „Alergické ochorenia predstavujú najčastejšiu formu civilizačných ochorení s celosvetovým stúpajúcim výskytom. Čoskoro sa očakáva, že takmer polovica európskej populácie bude trpieť nejakou formou alergie.“ Z pohľadu prevencie profesor poznamenal, že hoci súčasné možnosti diagnostiky a liečby alergií u väčšiny pacientov umožňujú dostať ochorenie pod kontrolu, je nevyhnutné zamerať sa na možné nástroje predchádzania vzniku samotných alergií, ako aj ich vyliečenia. Na to slúži alergénová imunoterapia, ktorá dokáže výrazne zmierniť alebo až úplne odstrániť alergické prejavy pacienta.

Zdravé stravovanie. Zdroj: iStockphoto.com

Zdravé stravovanie. Zdroj: iStockphoto.com

Čo prinesie víkend?

Víkend je pre mnohých nástrahou práve pre jedlo. Soboty sa preto venujú témam o obezite pod odborným dozorom garantky doc. Ľubomíry Fábryovej. Téma prevencie, včasnej diagnostiky a včasnej liečby nadhmotnosti/obezity je výsostne aktuálna, pretože jej výskyt nielen v celosvetovej, no i slovenskej populácii alarmujúco narastá.

Docentka Fábryová dodáva: „S jej nárastom zaznamenávame aj vzostup ďalších chronických preventabilných ochorení, ako sú cukrovka 2. typu, artériová hypertenzia, poruchy metabolizmu lipidov, ochorenia pečene, srdcovo-cievne ochorenia, ale aj nádorové a neurodegeneratívne ochorenia, psychické poruchy.“ Je potrebné myslieť tiež na to, že obezitu si deti pravdepodobne „prenesú“ do dospelosti. To znamená zvýšené riziko chorobnosti už v adolescentnom a skorom dospelom veku.

Týždeň zavŕšený nedeľou je metaforicky prenesený do rúk všeobecných lekárov, ktorí sú s pacientmi kontaktom v prvej línii. Práve oni môžu jednoduchou preventívnou prehliadkou zachrániť život.

Viac informácií nájdete na www.tyzdenprevencie.sk a www.kapitolyozdravi.sk.

Zdroj: TS A-medi management Týždeň prevencie

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky